OVER JURISTENRIJK

VOOR WIE

De vereniging is bedoeld voor alle juristen bij het Rijk, afkomstig uit alle verschillende onderdelen en organisaties. Op dit moment kent de vereniging meer dan 300 leden. Zij werken onder andere bij de juridische directies en beleidsdirecties van de ministeries, agentschappen, uitvoeringsorganisaties, ZBO’s en (Hoge) Colleges van Staat.

De vereniging richt zich op overheidsjuristen die werken op onder meer de volgende gebieden:

  • juridische advisering;
  • behandeling van juridische procedures;
  • bestuursrechtelijke zaken;
  • wetgeving;
  • contracten;
  • aanbestedingen;
  • schadeclaims.

Daarnaast behoren juristen die zich bezighouden met beleid, uitvoering en handhaving en met personeelszaken, beheer, huisvesting en inkoop ook tot de doelgroep. Kortom, iedereen die als jurist in dienst is bij het Rijk en zich aangesproken voelt als overheidsjurist is welkom.

 

© JuristenRijk