OVER JURISTENRIJK

MISSIE EN DOELSTELLINGEN

Overheidsjurist is een prachtig juridisch vak dat buiten en binnen de Rijksoverheid (nog) te weinig profiel heeft. Daarom is de vereniging JuristenRijk opgericht om de positie van de jurist bij het Rijk te versterken en haar beter op de kaart te zetten. Vakinhoudelijke verenigingen waren er al, maar geen vereniging speciaal voor de overheidsjurist. De vereniging JuristenRijk zet de overheidsjurist centraal en stelt zich ten doel:

  • het “vak” van jurist bij de Rijksoverheid meer profiel te geven;
  • een platform te zijn voor het delen van ervaringen en het vergroten van kennis op relevante rechtsgebieden;
  • een professioneel netwerk van juristen binnen het Rijk te vormen.
 

© JuristenRijk