ACTIVITEITEN

18-03-2022

Save the date Voorjaarsbijeenkomst 10 mei 2022

Op 10 mei as staat de voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging Juristenrijk gepland van 15:45 tot 17:00u.

Het inhoudelijk deel van deze bijeenkomst staat in het teken van één van de uitdagendste opgaven waar Nederland voor staat: het verminderen van de stikstofuitstoot en het versterken van de natuur. Te veel stikstof is slecht voor onze natuur, gezondheid en voedselproductie. Daarom zijn er maatregelen nodig die zorgen voor een daling van de stikstofdepositie, waarbij tegelijkertijd ruimte blijft voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen. In het Coalitieakkoord is 25 miljard vrijgemaakt om te komen tot een duurzame aanpak.

We hebben twee aantrekkelijke sprekers:

Arjen Doosje – Programmadirecteur Stikstof bij DG Stikstof (Ministerie van LNV)

Mariska Jacobs – Teamleider juridisch bij DG Stikstof (Ministerie van LNV)

Zij zullen ons vertellen over de aanpak, de uitdagingen en de juridisch vraagstukken die daarbij aan de orde komen.

Komt allen!

18-03-2022

Save the date initiatief Jurist Doet Wat 19 mei 2022

Op donderdag 19 mei organiseren wij met het initiatief Jurist Doet WAT. het eerste fysieke congres. Na 2 jaar corona is dit eindelijk mogelijk.

Duurzaamheid dragen wij een warm hart toe, en vanuit dat hart schrijven wij jou aan. Wij willen zoveel mogelijk juristen op de hoogte brengen van dit initiatief zodat iedereen de mogelijkheid heeft om zich te verbinden aan de duurzaamheidstransitie en om zich aan te melden. Voel je vrij om dit te delen binnen je netwerk en bijvoorbeeld LinkedIn.

Het initiatief Jurist Doet WAT.

Is geïnspireerd op de campagne ‘Iedereen doet wat’. Het is in 2020 in het leven geroepen via een samenwerking met het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) en het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen (OO&R). Dit pro-bono initiatief roept iedere jurist op om een actieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de economie en samenleving. Jurist Doet WAT. bestaat uit 6 klimaattafels, die vanuit de diverse thema’s met allerlei juristen (advocaten, bedrijfs– en overheidsjuristen, fiscalisten en rechtswetenschappers) frequent samenkomen. Via het brede juristenberoep en expertise kan er concreet worden bijgedragen aan de transitie. Denk hierbij aan het signaleren van knelpunten in de wet- en regelgeving, het ontwikkelen van contractuele duurzaamheidsclausules en het schrijven van artikelen.

Meer informatie over het initiatief

Jurist Doet WAT. activiteiten & aankomend congres

Het afgelopen jaar zijn er diverse artikelen gepubliceerd van de klimaattafels, hebben de werkgroepen diverse bijeenkomsten gehad en heeft er een online inspiratiesessie plaatsgevonden. De hoogste tijd om een echt fysiek congres te organiseren om iedereen met elkaar te verbinden, inspireren en informeren. Dit congres (19 mei, 09:30 – 16:30) vindt plaats in het ING-kantoor CEDAR te Amsterdam en is bij te wonen door maximaal 200 deelnemers. De toegang is gratis. Op het congres kunnen de deelnemers hun kennis, ervaringen, knelpunten, suggesties en casuïstiek met elkaar delen: plenair en binnen de specifieke klimaattafels. Daarnaast zullen gerenommeerde sprekers hun eigen ervaring en kennis delen. Er is ruime gelegenheid voor discussie en er zullen praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk worden uitgewisseld.

Meer informatie over het congres

Mocht je ideeën hebben om Jurist Doet WAT. verder vooruit te helpen dan staan wij open voor alle suggesties.

Meld je snel aan, van de 200 plaatsen zijn er nog circa 50 beschikbaar.

Wij kijken uit naar jouw deelname aan het congres.

Met groene groet,
Barbara Kröner
Directeur NGB

20-09-2021

Werkbezoek Douane 14 oktober 2021

Op 14 oktober 2021 vindt er een werkbezoek plaats aan de 'Douane'. Tijdens dit werkbezoek zal onder andere aandacht worden besteed aan de Brexit. Nadere berichtgeving volgt.

Voor nu, noteer alvast in jouw agenda: donderdag 14 oktober 2021 om 15.30u. 

14-04-2021

Voorjaarsbijeenkomst

Op 27 mei is het weer zover, dan vindt de jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst van JuristenRijk plaats. Naast de formaliteiten van deze vergadering, zoals het vaststellen van de jaarrekening 2020 en de begroting 2021, hebben we ook een interessant inhoudelijk programma in voorbereiding.

Het thema van dit inhoudelijk programma zal zijn: ‘De lessen uit de Toeslagenaffaire’. Twee sprekers van bestuursorganen en de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Bart Jan van Ettekoven, zullen hier hun licht over laten schijnen. We zijn hard bezig met de exacte invulling van het programma, dus verdere informatie volgt nog.

We verwachten dat deze bijeenkomst nog steeds in digitale vorm zal plaatsvinden, zo mogelijk hybride. Maar ook daarover later meer.

Voor nu, noteer vast in jouw agenda: donderdag 27 mei van 13.30 tot 15.00

19-11-2020

Werkbezoek gemeente Leiden 2 december 2020

Samenwerken in Coronatijd

Wat is het verschil tussen de werkzaamheden bij de Rijksoverheid en de gemeente? Hoe verloopt de samenwerking tijdens de coronacrisis? Wat gaat er goed en wat kan er beter?

Heb je altijd al willen weten wat het betekent om bij een gemeente te werken? Dan is dit werkbezoek jouw kans!

Op 2 december a.s. nemen diverse medewerkers van de gemeente Leiden ons mee in de werkzaamheden van juristen bij een gemeente.

Programma

14:00     Start en introductie

14:05     Het verschil tussen het werken bij het rijk en het werken bij gemeenten

Pim van Vliet (gemeentesecretaris)

14:20     Het verschil tussen de functie van griffier bij de gemeente Leiden en de functie van griffier voor de vaste commissie voor defensie

                               Gerald van Leiden (griffier)

Pauze

14:45     Samenwerken tussen overheden in de tijd van Covid-19.

Eddy Pronk en Ine Koevoet (onder voorbehoud)

 

Aanmelden is simpel, stuur een e-mail naar r.kitaman@minezk.nl

We hopen je (virtueel) te zien op 2 december 2020!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

07-10-2020

ALV en najaarsvergadering 12 november a.s.

De ALV en de najaarsbijeenkomst zullen dit jaar op donderdag 12 november digitaal plaatsvinden, van 15.45 tot 17.00 uur. Tijdens de najaarsbijeenkomst zullen enkele, nog nader bekend te maken, overheidsjuristen ingaan op de werkzaamheden waarmee zij door COVID-19 werden geconfronteerd. Nadere berichtgeving volgt.

07-10-2020

Werkbezoek IND 13 oktober 2020

Het bestuur van Juristenrijk organiseert sinds 2019 werkbezoeken voor de leden van de vereniging. Na succesvolle werkbezoeken bij de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit persoonsgegevens, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming in 2019 en de Belastingdienst in 2020 volgt op 13 oktober a.s. een werkbezoek bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Wegens de coronamaatregelen kan de bijeenkomst alleen digitaal plaatsvinden; desalniettemin verheugt het bestuur zich erop om na een paar maanden stilte leden weer bij elkaar te brengen.

Citaat website IND:

Een ingenieur die zijn kennis en talent meeneemt naar Nederland. Een vluchteling die in zijn eigen land zijn leven niet meer zeker is. Een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. En iemand die hier al zo lang woont en daarom Nederlander wil worden. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Er gaat geen dag voorbij zonder dat in de media berichten verschijnen over het thema migratie. Zeker sinds de grote vluchtelingenstroom in 2015 staat het werk van de IND extra in de schijnwerpers. De laatste tijd gaat het vooral over achterstanden van asielprocedures die de IND moet wegwerken. Maar er is nog heel veel meer.

Wat betekenen de actualiteiten die in de media uitgebreid uitgelicht worden voor de praktijk voor de medewerkers van de IND? Hoe is het om als jurist voor de IND te werken? Collega’s van de directie Juridische Zaken van de IND zullen tijdens het werkbezoek de aanwezigen meenemen in hun werk en de actualiteiten. Bovendien zullen de ambities van de directie Juridische Zaken wat betreft legal management/control aan de orde komen. Het belooft een boeiend werkbezoek te worden.

10-01-2020

Werkbezoek Belastingdienst

WERKBEZOEK BELASTINGDIENST

 

Datum:                 woensdag 5 februari 2020 van 14-16 uur met aansluitend een borrel

Locatie:               Ministerie van Financiёn

                               Korte Voorhout 7, Den Haag

Aantal:                 max: 25 personen

 

Heb je altijd al willen weten hoe de belastingdienst zijn ICT-systemen probeert te moderniseren en wat er nodig is om de jaarlijkse belastingaangifte goed te laten verlopen? Dan is dit werkbezoek jouw kans!

Op 5 februari zetten enkele specialisten van de Belastingdienst speciaal voor ons uiteen hoe zij omgaan met ‘Regelbeheer,’ de manier waarop wetgeving naar specificaties voor ICT-systemen wordt vertaald en de rol van uitvoerings- en wetgevingsjuristen daarbij.

Daarna belichten zij het proces achter de jaarlijkse aangifte van de inkomstenbelasting, van het klaarzetten van de vooringevulde aangifte (VIA) tot en met het opleggen van de aanslagen. Daarbij zal zowel worden ingegaan op de processen, als op de techniek en de bijbehorende communicatie.

Aanmelden is simpel, stuur een e-mail naar r.kitaman@minezk.nl. Let op: indien je je aanmeldt, rekenen onze collega’s bij de Belastingdienst op je komst.

We hopen je te zien op 5 februari 2020!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

 

22-03-2019

Voorjaarsbijeenkomst + ALV 16 april 2019

Beste JuristenRijkleden,

Dinsdag 16 april 2019 vinden de algemene ledenvergadering en de voorjaarsbijeenkomst van JuristenRijk plaats. Wij nodigen u van harte uit.

Voorjaarsbijeenkomst: de rol van juristen bij crises in beleid, toezicht en uitvoering

Overheidsorganisaties krijgen zo nu en dan te maken met crisissituaties, die naar hun aard sterk verschillen. Sommige duren lang voort, andere zijn kort en hevig. Crises kunnen politiek-bestuurlijk zijn of bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid van mensen aangaan. Juristen spelen vaak een voorname rol en dienen steeds adequaat te handelen: ook onder tijdsdruk, terwijl de belangen groot zijn. Hoe gaan juristen hiermee om? Hoe houden zij het hoofd koel als de spanning groot wordt? En wat is de toegevoegde waarde van een jurist in tijden van crisis? Vereniging JuristenRijk vond sprekers van verschillende organisaties bereid om hun ervaringen met diverse bekende crises met u te delen en met u in discussie te gaan.

Het programma is als volgt:

15.00 - 15.15 algemene ledenvergadering (zie onder)

15.15 - 15.30 inloop

15.30 - 17.00 inhoudelijk deel, met:

- Marijke Bootsman (plv. afdelingshoofd directie Wetgeving en Juridische Zaken van de Ministeries van EZK en LNV): gaswinning Groningen

- Niels Berg (coördinerend jurist directie Wetgeving en Juridische Zaken van de Ministeries van EZK en LNV): veterinaire crisis

- Frank Heinink (coördinerend en specialistisch adviseur directie Juridische Zaken van de IND): migratie en crisis

17.00 afsluitende borrel

Locatie: Lange Voorhout 62, Den Haag

Aanmelden: de voorjaarsbijeenkomst is open voor leden van de vereniging. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen naar Reyer van der Vlies.

 

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering vindt voorafgaand aan de voorjaarsbijeenkomst plaats. Het bestuur zal het jaarverslag en het financieel verslag presenteren. U ontvangt de stukken voor de vergadering. Tevens liggen er voorafgaand aan de vergadering papieren exemplaren voor u klaar.

Tijdens de algemene ledenvergadering zal het bestuur Fenneke Wieringa, Monique Wesselink en Gregor Neggers voordragen als nieuwe bestuursleden.

 

13-10-2016

Aankondiging najaarsbijeenkomst 2016: open overheid

You can be open – or you can have government

Deze woorden van Sir Arnold Robinson, Cabinet Secretary, waren lang gemeengoed. Openheid en transparantie van de overheid hebben echter stormachtige ontwikkelingen doorgemaakt. Nauwelijks bekomen van de toenemende populariteit van de Wob, staat inmiddels het verstrekkende voorstel voor de Wet open overheid voor de deur. Tegelijkertijd ontdekt de overheid de mogelijkheden van big data. Wat kan er wel en niet? En hoe kijkt de buitenwereld tegen deze ontwikkelingen aan?

JuristenRijk heeft drie deskundigen uitgenodigd om u meer te vertellen over het onderwerp. Zij gaan ook graag met u in discussie. Het programma ziet er als volgt uit:

14:45-15:00 Inloop

15:00-15:10 Opening

15:10 -15:40 “Ontwikkelingen op het gebied van open overheidsbeleid” door Robert Starke (Directie Democratie en Burgerschap, ministerie van BZK)

15:40-16:10 “Het belang van een Open Overheid voor een NGO” door Ilse Griek (Directeur Foodwatch)

16:10- 16:40 “Open data” door Paul Suijkerbuik (projectleider Open data minBZK)

16:40-17:00 Paneldiscussie

17:00 Borrel

Datum: donderdag 24 november Locatie: Idazaal, te bereiken via de poort van de Prinsestraat 37 in Den Haag

Wij hopen u hier te mogen ontvangen!

24-03-2016

Aankondiging ALV + voorjaarsbijeenkomst parlementaire enquêtes

Graag nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van JuristenRijk en voor de Voorjaarsbijeenkomst over parlementaire enquêtes op 21 april 2016.

30 oktober 2014 heeft de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties haar eindrapport over het functioneren van het stelsel van woningcorporaties aan de Tweede Kamer aangeboden. 'Het corporatiestelsel is ver van huis geraakt en moet fors op de schop'. Dit stelt de parlementaire enquêtecommissie in haar rapport 'Ver van huis'. Ernstige tekortkomingen in het sociale huurstelsel hebben incidenten in de corporatiesector, zoals bij Vestia, in de hand gewerkt. Te ambitieuze of kwaadwillende corporatiebestuurders kregen hierdoor jarenlang de ruimte om dingen te doen die ver af stonden van hun kerntaak: het sober en doelmatig huisvesten van mensen met een smalle beurs. Het stelsel moet volgens de commissie dan ook fors op de schop.’

28 oktober 2015 heeft de parlementaire enquêtecommissie Fyra het rapport ‘De reiziger in de kou’ gepresenteerd (Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 33 678, nr. 11). De commissie heeft onderzocht waarom het oorspronkelijk beoogde vervoer over de HSL-Zuid niet tot stand is gekomen.

Wij hebben twee sprekers bereid gevonden de leden van JuristenRijk bij de voorjaarsbijeenkomst mee te nemen in de wereld van parlementaire onderzoeken.

Mw. mr. M.M. (Marion) Bense (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, afdeling Constitutionele Zaken) zal de wetgeving voor parlementaire enquêtes toelichten en daarbij ook aandacht besteden aan andere vormen van parlementair onderzoek.

Vervolgens zal dhr. drs. S.W.R. (Stasiu) Strzelczyk (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Bestuursondersteuning) toelichten hoe de informatievoorziening van de enquêtecommissie Fyra bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu georganiseerd werd en waar men tegen aanliep.

Na hun inleidingen is er voldoende gelegenheid op met de beide sprekers van gedachten te wisselen. De discussie zal geleid worden door de voorzitter van de vereniging, mr. Heleen Dekker.

Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid de discussie onderling voort te zetten en oude en nieuwe collega’s te ontmoeten in het restaurant van de Academie onder genot van een drankje.

Datum   donderdag 21 april 2016

Tijdstip  14.15 -  17.00 uur met aansluitende borrel

14.15 – 14.45 uur ALV

14.45 – 15.00 uur pauze

15.00 – 17.00 uur Voorjaarsbijeenkomst over parlementaire enquêtes

17.00 – 18.00 uur borrel

 

Locatie:         Academie voor Overheidsjuristen

                    Lange Voorhout 62, Den Haag

Aanmelden:   via info@juristenrijk.nl

26-10-2015

Aankondiging najaarsbijeenkomst

Sturing vanuit het Rijk passé? Hoe kunnen wij juristen daar op inspelen?

Woensdag 18 november 2015

Academie voor Wetgeving, Lange Voorhout 62, Den Haag

Van 14.00 tot 17.00

Thema van de middag is dat de tijd van de Rijksoverheid als hiërarchische regeloplegger voorbij lijkt. Steeds vaker gaat de rijksoverheid en het veld partnerschappen met elkaar aan, gebaseerd op wederzijdse afspraken of wordt de taak bij decentrale overheden neergelegd. Vooral het feit dat coördinatiemechanismen en –processen niet meer berusten op formele posities of juridische bevoegdheden, maar op politieke capaciteit en daadkracht en dat checks and balances binnen het openbaar bestuur niet samengaan met een meer netwerkachtige benadering betekent ook voor juristen een nieuwe aanpak.

In het advies ‘Sturen én verbinden’ vindt de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) dat de huidige hiërarchische organisatie van de Rijksoverheid de aanpak van veel complexe vraagstukken in de weg zit. De Rijksoverheid is aan groot onderhoud toe en dient verbindingen te leggen met de burgers en organisaties.

In het rapport ‘Koershouden in turbulentie’ van de Universiteit Leiden/CAOP is de rol van de rijksoverheid op het gebied van infrastructuur en milieu internationaal vergeleken. Vraag is wat de rol van het openbaar bestuur is bij het richting geven aan de samenleving. Conclusie van het onderzoek is dat een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle enabling state is dat de overheid niet alleen moet zorgen voor terugtreding en een verminderde bemoeienis met de publieke dienstverlening, maar meer dan ooit actief een breed spectrum aan maatschappelijke partijen in staat moet stellen om publieke verantwoordelijkheden over te nemen.

Programma is als volgt:

14.00 – 14.30 Inloop

14.30 – 14.45 Opening door de dagvoorzitter, Heleen Dekker (voorzitter van JuristenRijk)

14.45 – 15.30 Presentatie van het rapport van de Raad voor het openbaar bestuur door Chris Kalden, raadslid van de Rob en oud-topambtenaar van LNV

15.30 – 16.15 Presentatie door Caspar van den Berg, universitair hoofddocent aan het Instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden

16.15 – 17.00 Discussie onder leiding van de dagvoorzitter over wat juristen kunnen doen om de enabling overheid mogelijk te maken.

12-03-2015

Aankondiging ALV en Voorjaarsbijeenkomst

Op 28 april 2015 vinden de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en de Voorjaarsbijeenkomst over adequate rechtsbescherming plaats.

Onlangs verscheen het rapport van de Raad voor de Rechtspraak over ’Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen’. Dit onderwerp raakt ons werk van alledag en is voor de hele doelgroep van JuristenRijk interessant. We hebben er mee te maken als wetgevers, in de uitvoering en het toezicht en in de procesvoering. Prof. mr. T. (Tom) Barkhuysen, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en advocaat bij Stibbe zal tijdens de bijeenkomst ingaan op de materiële waarborgen tegenover overheidsingrijpen. Prof. mr. B.J. (Bart Jan) van Ettekoven, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Amsterdam Law Academy en Staatsraad bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, zal met name ingaan op hoofdstuk 4 over adequate rechtsbescherming en het Awb-procesrecht (de ‘knoppen’ van de wetgever).

 

Datum             dinsdag 28 april 2015

Tijdstip            14.15 -  17.00 uur met aansluitende borrel

Locatie:            Academie voor Overheidsjuristen

                       Lange Voorhout 62, Den Haag

Aanmelden:      via info@juristenrijk.nl

02-02-2015

Verslag najaarsbijeenkomst JuristenRijk

Op 30 oktober vond de najaarsbijeenkomst van de vereniging JuristenRijk plaats. Patricia van Ling (Rijksvastgoedbedrijf) deed verslag:

 

Inleiding

Van bijeenkomsten van JuristenRijk zijn we gewend dat ze enerzijds bestaan uit een inhoudelijk juridisch component en anderzijds de mogelijkheid bieden tot het opbouwen van een netwerk. Op verzoek van leden is tijdens de najaarsbijeenkomst van JuristenRijk aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van een jurist en de carrièrestappen die een jurist kan nemen bij het Rijk. Welke voor- en nadelen heeft het overstappen van juristen tussen juridische diensten binnen het Rijk voor de ontwikkeling van de organisatie, voor de keten en voor de persoonlijke ontwikkeling?

Heleen Dekker, voorzitter van de vereniging JuristenRijk en tevens hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken bij het miniserie van Infrastructuur en Milieu, leidt het gesprek met vier juristen van het Rijk. Zelf heeft zij ook een aantal keren een carrièreswitch gemaakt. Bij de Raad van State opereerde zij op enige afstand van  de praktijk. Bij haar functies bij een Waterschap en later bij Rijkswaterstaat ervoer zij juist het omgekeerde; hier had je de boeren die het aanging geregeld om tafel. Vervolgens zag zij bij  haar volgende carrièreswitch naar de bestuurskern van een departement het cultuurverschil met de uitvoeringspraktijk.

Carrièrestappen geïnterviewden

De vier juristen stellen zich voor en geven een beeld van hun loopbaan tot nu toe. Marleen van der Meer Mohr begon als beleidsmedewerker bij EZ op het onderwerp mededinging. Vervolgens switchte zij binnen het departement naar de functie van wetgevingsjurist en schreef zij onder andere mee aan de Mededingingswet. In een volgende stap ging zij naar de Nederlandse Mededingingsautoriteit (thans Autoriteit Consument en Markt) en hielp zij mee de door haar geschreven wet in  praktijk te brengen. Haar laatste carrièrestap tot nu toe was naar VenJ, waar zij thans werkt als coördinator juridische procedures en plaatsvervangend juridisch adviseur.

Nanda Beenen is wetgevingsjurist en begon haar carrière bij het Rijk bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, werkte vervolgens bij het ministerie van IenM, switchte naar het ministerie van VenJ en maakte toen de overstap naar het ministerie van BZK. Zij heeft zich bij deze ministeries beziggehouden met verschillende onderwerpen, respectievelijk met mestwetgeving, wegenverkeersrecht, rechtsbijstand en thans met regelgeving rond de e-overheid.

Chanella Mackay begon haar carrière bij de Voedsel en Warenautoriteit. Vervolgens kwam zij in dienst bij EZ. Tijdens deze periode werd zij gevraagd voor het traineeship bij de Academie voor Overheidsjuristen. Na het traineeship maakte zij de overstap naar de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van VWS. Sinds enige tijd gelegen werkt zij nu de helft van de tijd als juridisch beleidsadviseur. Tijdens haar functies komt steeds het onderwerp van de Tabakswet terug. Binnenkort zal zij enige tijd worden gedetacheerd naar Sint Maarten.

Ten slotte komt Gijs Jurgens aan het woord. Hij heeft pas later in zijn carrière rechten gestudeerd. Daarvoor was hij ingenieur in de commerciële sector. Tijdens zijn eerste juridische functie bij Berenschot hield hij zich voornamelijk bezig met het aanbestedingsrecht. Vervolgens maakte hij de stap naar het ministerie van IenM als projectmanager Directie OV en Spoor. Voor deze beleidsfunctie was hij geregeld in de Tweede Kamer te vinden. Vervolgens is hij binnen het departement overgestapt waar de vacature van afdelingshoofd BJZ open kwam. De afdeling BJZ houdt zich bezig met advisering op het gebied van bestuursrecht, privaatrecht en Europees Recht.

Motivatie om over te stappen

De geïnterviewde noemen allen andere redenen om over te stappen. Een eerste is het volgen van gevoel in plaats van ratio. Na verloop van tijd kom je bij het uitvoeren van je werkzaamheden in een comfortzone. Dit is het moment om je gevoel te volgen en over te stappen, aldus Gijs. Het kan ook voortkomen uit een gevoel van verveling, Nanda noemt een situatie waarin ze dacht: “deze discussie heb ik al een keer gevoerd en ik weet ook al hoe het afloopt”.

Carrièrestappen waren voor Marleen geen onderdeel van een vooruitgedacht plan, de kansen kwamen min of meer per toeval op haar pad. Voor Nanda geldt dit ook, hoewel zij ook heeft meegemaakt dat haar werkomgeving haar dwong om over te stappen. Toen zij moeder wilde worden en minder wilde werken werd duidelijk dat voor parttimers alleen de minder leuke klusjes overbleven. Zij ging op zoek naar een functie waar parttime werken wel goed mogelijk was. Zij noemt ook de Jido-pool van het juridisch interdepartementaal overleg op basis waarvan zij is gedetacheerd. In deze pool kunnen juristen die op zoek zijn naar een nieuwe (tijdelijke) functie worden opgenomen. Tijdens het overleg kijken de juridische directeurs in hoeverre uitwisseling mogelijk is.

Chanella geeft aan dat zij de ervaring heeft dat directeuren goed voor haar hebben gezorgd. Vaak werd zonder haar weten over haar toekomst gepraat. Vervolgens werd zij gevraagd of zij het eens was met de uitkomst van deze gesprekken. Tijdens het uitvoeren van een onderzoek kwam zij in contact met de directeur van een beleidsdirectie die haar vroeg de functie van juridisch beleidsadviseur te vervullen. De detachering naar Sint Maarten is wel geregeld op haar eigen verzoek.

Cultuurverschillen departementen

Als je van een uitvoeringsinstantie naar een departement gaat ervaar je een cultuurshock, aldus Marleen. De werkwijze is veel minder direct en je krijgt veel sneller te maken met politieke gevoeligheden. Daarnaast is de positie van de minister veel belangrijker. Het duurde even voordat alle verhoudingen binnen het departement duidelijk waren. Door haar achtergrond bij een uitvoeringsinstantie kan zij wel haar hands-on instelling inbrengen bij het departement.

Nanda geeft aan dat haar ervaring is dat de cultuurverschillen wel meevallen. Binnen alle juridische directies waar zij heeft gewerkt was sprake van een prettige manier van werken. De deuren stonden altijd open en er werd op een goede manier samengewerkt met de beleidsdirectie.

Chanella benadrukt het belang van de cliënt van de jurist. Zij heeft geschreven voor toezichthouders, beleidsdirecties en bewindspersonen. Hierin is een groot verschil hoe je jezelf opstelt en hoe je de boodschap overbrengt.

Bedrijfsleven

Het verschil met het bedrijfsleven is dat daar voornamelijk de nadruk wordt gelegd op het verdienen van zoveel mogelijk geld.

Gijs vertelt dat hij veel stress heeft ervaren over de omzet en het werven van nieuwe klanten. Hij ervaart het als een luxe om bij de overheid deze zorgen niet meer te hebben. Hij merkt ook dat in het bedrijfsleven netwerken heel belangrijk is. Bij de overheid is dit ook in opkomst en wordt een netwerk zelfs gefaciliteerd. Hij merkt op dat de Jido-pool en de Academie eigenlijk een gratis netwerk biedt voor juristen. Het bedrijfsleven heeft volgens hem minder de neiging om je te bewegen naar een andere functie: “Als je een bepaald kunstje kunt waarmee je geld voor het bedrijf verdient moet je vooral dat kunstje blijven doen”.

Opmerkingen uit het publiek

Vanuit het publiek kwamen ook verschillende gezichtspunten. Zo werd genoemd dat meer aandacht moet komen voor het (tijdelijk) overstappen van rijksjuristen naar het bedrijfsleven. Dit kan een verrijking zijn voor het overleg tussen de overheid en het bedrijfsleven. Hoewel je als voormalig ambtenaar wel moet wennen aan de noodzakelijke drive om geld te verdienen. Volgens Marleen is er ook nog te weinig aandacht voor de waarde van de overstap van uitvoering naar beleid of wetgeving. Het is erg waardevol om kennis uit de praktijk mee te nemen naar de directies waar het beleid wordt uitgedacht.

Ook werd opgemerkt dat nog weinig oog is voor juridische hbo-functies bij het Rijk. Heleen en Marleen noemen dat dit wel steeds meer in opkomst is. Zij benadrukken de toegevoegde waarde van hbo-juristen.

Het kan lastig zijn om over te stappen als je in je huidige functie zeer gespecialiseerd bent en je in een nieuwe functie een nieuw specialisme moet opbouwen. Nanda geeft vanuit haar ervaring aan dat je bij een nieuwe functie met een nieuw onderwerp veel moet inlezen en nieuwe mensen moet leren kennen maar dat deze mogelijkheid bij de overheid wel degelijk wordt geboden. Daar komt volgens haar bij dat als je eenmaal een keer hebt overgestapt het makkelijker wordt om nogmaals over te stappen. Heleen voegt hieraan toe dat als je een dossier achter je laat je dat in een later stadium weer van pas kan komen. De vaardigheden die je op hebt gedaan neem je in ieder geval mee. Het is wel mogelijk dat het gezien de specifieke vaardigheden die je als wetgevingsjuristen moet hebben het in deze positie gemakkelijker is om van dossier te wisselen. Tevens komt de vraag op of je bij een nieuwe functie in een jou onbekend vakgebied wel op hetzelfde schaalniveau kunt opereren. Hierover stelt Gijs: “Als je het niet meer naar je zin hebt, dan is geld minder belangrijk”.

Een mogelijkheid om overstappen te stimuleren kan zijn om medewerkers te verplichten periodiek van functie te switchen. Dit gebeurt onder andere bij BuZa en Defensie. Toch is het vaak mogelijk om als specialist aan te geven dat je wilt blijven. Mogelijk moet je anders concessies doen op het collectief geheugen van de organisatie.

15-04-2014

ALV & voorjaarsbijeenkomst: Alles moet sneller

Ook bij de overheid is de laatste jaren veel aandacht geweest voor versnelling van procedures. Er is zelfs in 2009 een drietal versnellingsinstrumenten in de Awb geïntroduceerd. Maar helpt het? In opdracht van het WODC evalueerden de Faculteit Rechtsgeleerdheid  van de Universiteit Utrecht en Twijnstra Gudde Adviseurs en Managers de volgende instrumenten.
 
  • de dwangsom bij niet tijdig beslissen (paragraaf 4.1.3.2 Awb)
  • de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (de Lex silencio positivo; paragraaf 4.1.3.3 Awb) 
  • beroep bij niet tijdig handelen (afdeling 8.2.4a Awb)
Gekeken is naar de mate van inzet van deze instrumenten en de daadwerkelijke bijdrage aan het bespoedigen van de besluitvorming. Hebben deze geleid tot een toe- of afname van de regeldruk? Daarnaast is bezien of en zo ja, welke knelpunten zich in de praktijk hebben voorgedaan bij de inzet van deze instrumenten. 
 
U krijgt vanuit de wetenschap en de praktijk een oordeel op de vraag of deze instrumenten nu een successtory zijn. Prof. mr. B.J. Schueler zal o.a. zijn bevindingen bespreken.    
 
Algemene ledenvergadering
 
Tijdens de algemene vergadering licht het bestuur de jaarlijkse verslaglegging van de activiteiten en de financiën toe. Ook zal het bestuur twee kandidaat bestuursleden voordragen. De agenda, stukken en profielen van de kandidaat bestuursleden worden in de eerste week van april verspreid.
 
Datum dinsdag 15 april 
Tijdstip 15.00 -  17.30 uur 
Locatie

Academie voor Overheidsjuristen, Lange Voorhout 62, Den Haag

Aanmelden info@juristenrijk.nl  

 

01-04-2014

Actualiteit 01-04: De EU als vredestichter

Prof.dr. S.F. Blockmans stelde tijdens zijn oratie in november dat de EU de morele en juridische plicht heeft om naar vreedzame oplossingen toe te werken bij geschillen tussen of in derde landen. Ondanks de toenemende expertise is er nog niet sprake van voldoende coherentie, zichtbaarheid en effectiviteit van de EU bij conflictoplossing volgens de heer Blockmans. Hij ging in op de wijze waarop de effectiviteit van de EU als vredestichter kan worden verbeterd en welke middelen daarvoor nodig zijn. 

Het verslag van de bijeenkomst staat binnenkort in de ledenportal.

12-03-2014

Werkplaatsen; een nieuwe vorm van kennisdeling - ‘Lean’ bezwaar en beroepsprocedures

Een nieuwe vorm van kennisdeling
Binnen een Werkplaats delen juristen rijksbreed hun deskundigheid over een specifiek vraagstuk en zoeken met elkaar naar nieuwe inzichten. Het is een vernieuwende werkvorm waarbij je door het uitwisselen van deskundigheid en ervaringen tot nieuwe oplossingen kan komen. Daarnaast inventariseren wij op deze manier mogelijke rijksbrede leervragen en kijken wij hoe we hierop in kunnen spelen. 
 
‘Lean’ bezwaar en beroepsprocedures
De eerste Werkplaats voor overheidsjuristen ging over het vormgeven van bezwaar en procedures volgens de ‘lean aanpak’. Lean is een filosofie en vooral manier van werken waarbij alles en iedereen in de onderneming zich richt op het creëren van waarde in alle processen en het elimineren van verspillingen.
 
Het verslag van de bijeenkomst staat in JuristenKijk 16, die is ook te vinden in de ledenportal.

27-02-2014

Actualiteit 27-2: De overheidsonderneming. Over borging van publieke belangen en private rechtspersonen

Na de liberaliserings- en privatiseringsoperaties zijn er private ondernemingen ontstaan, die zich begeven in een omgeving waar eerder de overheid zelf taken uitoefende. De juridische mogelijkheden hiertoe worden begrensd door met name het vennootschaprecht. Dr. Jelle Nijland heeft voor zijn dissertatie gekeken of het mogelijk is de behartiging van publieke belangen door een private onderneming te verbeteren. Hij ging o.a. in op de in zijn ogen wenselijke inrichting van deze nieuwe rechtsvorm ingaan.
 
Het verslag van de bijeenkomst staat in de ledenportal.

11-12-2013

Actualiteit 11-12: Overheidsjuristen met een missie

De actualiteitenbijeenkomst van december ging over militair juristen. Bij het ministerie van Defensie werken overheidsjuristen met een bijzonder takenpakket en vaak werkend onder buitengewone omstandigheden. Zij zijn militair èn jurist. De juridische kanten van militair optreden zijn door de jaren heen steeds belangrijker geworden.

Het verslag van de bijeenkomst staat in de ledenportal.

15-10-2013

Najaarsbijeenkomst: Samenwerken in internationale juridische netwerken

Het recht internationaliseert. Wet- en regelgeving komt uit Europa, mondialisering leidt tot internationale afspraken en procedures. Dat betekent dat er internationale netwerken voor juristen ontstaan, zowel formeel als informeel. Tijdens de najaarsbijeenkomst van JuristenRijk spraken juristen uit binnen- en buitenland over wat internationale samenwerking hen oplevert. 

Het verslag van de bijeenkomst staat in JuristenKijk 15, die is ook te vinden in de ledenportal.                                  

19-06-2013

Actualiteit 19-06: Nadeelcompensatie en schadevergoeding

De actualiteitenbijeenkomst in juni ging over de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten die per 1 juli 2013 in werking treedt. Prof. M. Scheltema, regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht, heeft als voorzitter van de daartoe ingestelde stuurgroep het wetsvoorstel mede vorm gegeven. Hij kon daarom als deskundige deze nieuwe wetgeving uitermate goed toelichten. 
 
Het verslag van de bijeenkomst staat in de ledenportal.

21-05-2013

Actualiteit 21-05: Gevaar: constitutionele onachtzaamheid!

De actualiteitenbijeenkomst in mei ging over constitutionele onachtzaamheid, iets wat zich in Nederland meer lijkt te ontwikkelen. Maurice Adams, hoogleraar Encyclopedie van het recht en hoogleraar Democratie en Rechtsstaat, sprak hierover naar aanleiding van zijn oratie ‘Constitutionele geletterdheid voor de democratische rechtsstaat’. Aansluitend werd een presentatie gegeven over het platform www.nederlandrechtsstaat.nl.
 
Het verslag van de bijeenkomst staat in de ledenportal.

11-04-2013

ALV & Voorjaarsbijeenkomst: Gouden tips procesvertegenwoordiging

Op 11 april vond de algemene ledenvergadering plaats en aansluitend de voorjaarsbijeenkomst over procesvertegenwoordiging door overheidsjuristen. Aan de orde kwamen de bezwaarschriftenprocedure, de procedure bij de bestuursrechter en die bij de Raad van State. Van elke procedure zal een voorzitter of rechter en een overheidsjurist-procesvertegenwoordiger op basis van de eigen ervaring de nodige gouden tips aanreiken. 
 
Het verslag van de algemene ledenvergadering en het verslag van de voorjaarsbijeenkomst staan in de ledenportal. 

13-02-2013

Actualiteit 13-02: Rechtsrelativering voor overheidsjuristen

De actualiteitenbijeenkomst in januari ging over rechtsrelativering, het onderwerp van het proefschrift van mr. dr. Peter van Lochem, rector van de Academie voor Overheidsjuristen en bestuurslid van JuristenRijk. Hij ging specifiek in op de beroepsopvatting van de overheidsjurist en zijn of haar rol binnen de overheid.

Het verslag en de presentatie van de bijeenkomst vindt u in de ledenportal.

17-01-2013

Actualiteit 17-01: Het EHRM en het belang van mensenrechten

De actualiteitenbijeenkomst in januari ging over het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het belang van mensenrechten. Voormalig rechter van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, prof. mr. Egbert Myjer, sprak o.a. over het belang van de uitspraken van dit Hof en de doorwerking in de nationale rechtsorde.

Het verslag van de bijeenkomst vindt u in de ledenportal.

13-12-2012

Actualiteit 13-12: De rechtsstatelijkheid van partijprogramma’s

De actualiteitenbijeenkomst in december ging over de rechtsstatelijkheid van de partijprogramma’s voor de verkiezingen van vorig jaar. In augustus kwam hierover een rapport uit van de Commissie Rechtsstatelijkheid in Verkiezingsprogramma's. Prof. dr. Inge van der Vlies, één van de leden van de commissie, heeft gesproken over de doorlichting van de programma's.

Het verslag van de bijeenkomst vindt u in de ledenportal.

09-10-2012

Najaarsbijeenkomst Beter toezicht

Op 9 oktober organiseerde JuristenRijk een najaarsbijeenkomst over toezicht in de praktijk. Ellen Topman, hoofd van de afdeling Bedrijven bij de Omgevingsdienst West-Holland, gaf haar visie vanuit de decentrale praktijk. Aart Dijkzeul, MT-lid van de directie Veiligheid en Risico’s van het ministerie van IenM, nam de beleidsontwikkeling op centraal niveau voor zijn rekening. De wetenschappelijke inzichten op het terrein van verbeteringen van toezichtvormen zijn uiteen gezet door Heinrich Winter, bijzonder hoogleraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het verslag en de presentaties van de bijeenkomst vindt u in de ledenportal.

19-09-2012

Actualiteit 19-09: Diensten van Algemeen Economisch Belang

Op woensdag 19 september ging de maandelijkse actualiteitenbijeenkomst i.s.m. de Academie voor Overheidsjuristen over het vernieuwde beleid voor Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB’s). Prof. mr. Bart Hessel en mr. Maarten Aalbers hebben de nieuwe regels over de DAEB’s toegelicht en de effecten op het Nederlandse beleid. Daarnaast zijn zij de discussie aangaan aan de hand van een aantal stellingen.

Het verslag en de presentaties van de bijeenkomst vindt u in de ledenportal.

14-06-2012

Actualiteit 14-06: Is transparantie de sleutel naar meer vertrouwen in de overheid?

Op donderdag 14 juni ging de maandelijkse actualiteitenbijeenkomst i.s.m. de Academie voor Overheidsjuristen over de relatie tussen transparantie van de overheid en het vertrouwen dat de burger in haar stelt. De heer Grimmelikhuijsen sprak over enkele opmerkelijke effecten van transparantie naar aanleiding van zijn proefschrift ’Transparency and Trust’.  

Het verslag en de presentatie van de bijeenkomst vindt u in de ledenportal.

15-05-2012

Actualiteit 15-05: Parlementaire onderzoeken, wat te doen

Op dinsdag 15 mei ging de maandelijkse actualiteitenbijeenkomst i.s.m. de Academie voor Overheidsjuristen over parlementaire onderzoeken. De heer Vries Kool, adviseur bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, vertelde hoe u zich het beste kunt voorbereiden als uw organisatie te maken krijgt met een parlementair onderzoek.
 
Het verslag en de presentatie van de bijeenkomst vindt u in de ledenportal.

18-04-2012

Actualiteit 18-04: Ook overheidsjuristen kunnen niet zonder internetrecht

Op woensdag 18 april 2012 ging de maandelijkse actualiteitenbijeenkomst i.s.m. de Academie voor Overheidsjuristen over het belang van internetrecht. Prof. mr. Arno Lodder, hoogleraar Internetrecht aan de VU, sprak hierover naar aanleiding van zijn oratie 'Recht rond cyberwar, het internet van dingen en andere internet (on)gemakken'.

Het verslag en de presentatie van de bijeenkomst vindt u in de ledenportal.

29-03-2012

ALV & Jubileumsymposium: Naar een open Nederlandse overheid

Op 29 maart vond de vijfde algemene ledenvergadering plaats met aansluitend het jubileumsymposium over de gewenste mate van openheid van de Nederlandse overheid. De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer en plv. Landsadvocaat, Eric Daalder gingen in discussie over dit onderwerp.

Het verslag van de bijeenkomst vindt u in de ledenportal.

03-02-2012

Actualiteit 28-02: Opmerkelijk aan de top

Deze maand ging de actualiteitenbijeenkomst over opmerkelijk functioneren aan de top. Voormalig SG, prof. mr R. Bekker, sprak over dit onderwerp naar aanleiding van zijn boek 'Marathonlopers rond het Binnenhof'.

24-01-2012

Actualiteit 24-01: Integriteit in de publieke sector

Maandelijks organiseert de vereniging in samenwerking met de Academie voor Overheidsjuristen een actualiteitenbijeenkomst voor overheidsjuristen die werken binnen de Rijksoverheid. In januari ging de bijeenkomst over integriteit in de publieke sector. Prof. dr. Emile Kolthoff sprak hierover naar aanleiding van zijn oratie.

Het verslag en de presentatie van de bijeenkomst vindt u in de ledenportal.

14-12-2011

Actualiteit: De veranderende taakopvatting van de bestuursrechter

Maandelijks organiseert de vereniging in samenwerking met de Academie voor Overheidsjuristen een actualiteitenbijeenkomst voor overheidsjuristen die werken binnen de Rijksoverheid. In december ging de bijeenkomst over de veranderende taakopvatting van de bestuursrechter met mr. Dick Allewijn.

Het verslag en de presentatie van de bijeenkomst vindt u in de ledenportal.

07-11-2011

Actualiteitenbijeenkomst: Burgerrechten

Maandelijks organiseert de vereniging in samenwerking met de Academie voor Overheidsjuristen een actualiteitenbijeenkomst voor overheidsjuristen die werken binnen de Rijksoverheid. Deze maand ging de bijeenkomst over burgerrechten. Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin gaf zijn visie op dit onderwerp naar aanleiding van zijn gelijknamige oratie.

Het verslag van de bijeenkomst vindt u in de ledenportal.

26-10-2011

Aanbesteden bij de Rijksoverheid: wat kan er nog anders?

Op woensdag 26 oktober organiseert de vereniging JuristenRijk haar najaarsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst spreken Hans Verkerk, projectleider bij Pianoo, Expertisecentrum Aanbesteden, en Huib van Romburgh, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht en bestuursraadadviseur aanbesteding bij het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, over de huidige gang van zaken rondom aanbesteden bij de Rijksoverheid.

De presentaties en het verslag van de bijeenkomst vindt u in de ledenportal.

21-09-2011

Actualiteitenbijeenkomst: Grenzen aan de groei van Europa?

Maandelijks organiseert de vereniging in samenwerking met de Academie voor Overheidsjuristen een actualiteitenbijeenkomst. Deze maand ging de bijeenkomst over de dilemma’s van een doorgroeiend Europa met Prof. dr. Jaap de Zwaan.

Het verslag van de bijeenkomst vindt u in de ledenportal.

28-06-2011

Algemene ledenvergadering en actualiteitenbijeenkomst over de verhouding tussen het internationale recht en de politiek

Op dinsdag 28 juni vond de algemene ledenvergadering plaats. Aansluitend gaf prof. dr. G.G.J. (Geert-Jan) Knoops tijdens de maandelijkse actualiteitenbijeenkomst zijn visie op de verhouding tussen het internationale recht en politieke besluiten naar aanleiding van zijn boek De blufpoker van het internationaal recht.

Het verslag van de bijeenkomst vindt u in de ledenportal.

10-05-2011

Actualiteitenbijeenkomst: bestuursrechtelijk en strafrechtelijk handhaven, een bijzondere relatie

Maandelijks organiseert de vereniging in samenwerking met de Academie voor Overheidsjuristen een actualiteitenbijeenkomst. Deze maand ging de bijeenkomst over de bijzondere relatie tussen het bestuursrechtelijk en het strafrechtelijk handhaven met als spreker Prof. dr. Arthur Hartmann.

Het verslag van de bijeenkomst vindt u in de ledenportal.

05-04-2011

Symposium ‘De informele aanpak in de bezwaarprocedure’

Op 5 april organiseerde JuristenRijk i.s.m. het ministerie van BZK een symposium over de informele aanpak in de bezwaarprocedure.

Het verslag van deze bijeenkomst vindt u in de ledenportal.

03-02-2011

Actualiteitenbijeenkomst 3 februari: Rapport Staatscommissie Grondwet

Maandelijks organiseert de vereniging in samenwerking met de Academie voor Overheidsjuristen een actualiteitenbijeenkomst. Deze maand ging de bijeenkomst over de aanbevelingen uit het rapport van de Staatscommissie Grondwet.

14-12-2010

Debat over de bijzondere rechtspositie

Op 14 december organiseerde JuristenRijk een debat over de bijzondere rechtspositie van ambtenaren. De voors- en tegens van het behouden van de bijzondere rechtpositie van de ambtenaar werden besproken door Huub Linthorst, voormalig directeur Wetgeving en Juridische Zaken (EZ), en Theo Meester, senior wetgevingsjurist (BZK).

04-11-2010

Seminar over de ARBIT : Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten

Het Juridisch Forum en de Vereniging JuristenRijk organiserenden op 4 november een seminar over de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT) en open source toepassingen. Aansluitend daarop vond een korte ledenvergadering plaats. 

De presentaties van de sprekers van het seminar en het verslag van de ledenvergadering vindt u in de ledenportal.

13-10-2010

Actualiteitenbijeenkomst 13 oktober: Rechtshandhaving op zee

Maandelijks organiseert de Academie voor Overheidsjuristen in samenwerking met JuristenRijk een actualiteitenbijeenkomst. In oktober ging de bijeenkomst over rechtshandhaving op zee.

21-09-2010

Actualiteitenbijeenkomst 21 september: Onderzoek DSB Bank

Maandelijks organiseert de Academie voor Overheidsjuristen in samenwerking met JuristenRijk een actualiteitenbijeenkomst. In september ging deze bijeenkomst over het onderzoek naar de gang van zaken bij de DSB Bank.

Het verslag van deze bijeenkomst vindt u in de ledenportal.

03-06-2010

Symposium Menukaart klachtrecht

Op 3 juni 2010 werd door het ministerie van BZK in samenwerking met de vereniging JuristenRijk en de Vereniging voor Klachtrecht een symposium georganiseerd om de menukaart klachtrecht te lanceren. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u in de ledenportal.

14-04-2010

Algemene ledenvergadering en kort symposium ‘Eindrapportage Programma Versterking Juridische Functie Rijk’

Op woensdag 14 april 2010 vond de algemene ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering is onder meer de nieuwe voorzitter, de heer mr. H.P. Heida, benoemd. Aansluitend vond het kort symposium over het eindrapport 'Partner in beleid' van het Programma Versterking Juridische Functie Rijk plaats.

Download het verslag van deze bijeenkomst.

20-11-2008

Themabijeenkomst convenanten

Op 20 november 2008 kwamen juristen en beleidsmakers in de sfeervolle Academie voor wetgeving bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over het verschijnsel convenanten.
Download het verslag van deze bijeenkomst

07-07-2008

Algemene ledenvergadering 2008

Op woensdag 14 mei 2008 vond de tweede Algemene ledenvergadering plaats in de Haagsche Lobby. Na het huishoudelijk deel begon het inhoudelijk gedeelte met als thema: Jurist bij het rijk: opponent of component?
Download het verslag van deze bijeenkomst

03-04-2008

Seminar "Algemene rijksvoorwaarden en maatwerk in contracten"

Op woensdag 16 april 2008 organiseren het juridisch forum van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met JuristenRijk een seminar over het bovenstaande onderwerp. Meer informatie over deze bijeenkomst kunt u hier downloaden.
De documentatie van dit seminar kunt u downloaden op de site van Pianoo.

 

© JuristenRijk