CONTACT

Bezoek- en postadres
Vereniging JuristenRijk
Lange Voorhout 62
2514 EH DEN HAAG

Tel. 070 - 312 98 50
E-mail info@juristenrijk.nl

Bankrekening
NL42ABNA0478500416
t.n.v. Vereniging JuristenRijk

 

© JuristenRijk