OVER JURISTENRIJK

BESTUUR

Voorzitter
mw. mr. M. (Monique) Commelin
Directeur Juridische Zaken- De Immigratie- en Naturalisatiedienst (onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid)
m.commelin@ind.nl

Secretaris 
mr. R.J.G. (Rachel) Kitaman
Jurist/ Beleidsmedewerker - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
r.kitaman@minezk.nl

Penningmeester
mr. E.M.B. (Erlinde) Kuijpers
Teammanager Juridische Zaken - Autoriteit Consument en Markt
erlinde.kuijpers@acm.nl

Bestuurslid
mr. E. (Emese) Simon
Afdelingshoofd Juridische en Algemene Zaken - Ministerie van Justitie en Veiligheid
e.simon@minvenj.nl

Bestuurslid
mr. drs. F.H.H. (Fenneke) Wieringa
Hoofd Wobondersteuningsunit - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
f.h.h.wieringa@minezk.nl

Bestuurslid
mr. dr. M. (Monique) Wesselink
Programmamanager - Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
m.wesselink@acwet.nl

Bestuurslid
mr. ir. G.A. (Gijs) Jurgens
Directeur hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken/ plv. Hoofddirecteur hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Gijs.Jurgens@minienw.nl


Rooster van aftreden

 

© JuristenRijk