OVER JURISTENRIJK

BESTUUR

Voorzitter
mr. E.P. (Ernst-Paul) Nas
Directeur Juridische Zaken - Ministerie van Economische Zaken
e.p.nas@minez.nl

Secretaris 
mr. dr. R.C. (Reyer) van der Vlies
Juridisch adviseur - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
r.c.vlies@minocw.nl

Penningmeester
mr. E.M.B. (Erlinde) Kuijpers
Teammanager Juridische Zaken - Autoriteit Consument en Markt
erlinde.kuijpers@acm.nl

Bestuurslid
mr. drs. J.W. (Jan Willem) Severijnen
Senior jurist - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
janwillem.severijnen@minbzk.nl

Bestuurslid
mr. E. (Emese) Simon
Afdelingshoofd Juridische en Algemene Zaken - Ministerie van Justitie en Veiligheid
e.simon@minvenj.nl

Rooster van aftreden

 

© JuristenRijk