OVER JURISTENRIJK

ACTIVITEITEN

Profielverbetering

JuristenRijk werkt binnen en buiten de Rijksoverheid aan profielverbetering van de overheidsjurist. Dit doet de vereniging onder meer door aan te haken bij de al bestaande profilering van het vak van wetgevingsjurist en uitbouw naar de profilering van overheidsjurist. Hiervoor werken wij samen met instituten als de Academie voor Overheidsjuristen, de Academie voor Wetgeving en het Kenniscentrum Wetgeving. Voor de profilering van de overheidsjurist op de arbeidsmarkt levert JuristenRijk haar bijdrage mede door samenwerking met het Expertisecentrum Arbeidscommunicatie Rijk.

Platform voor ontmoeting & kennisdeling

JuristenRijk wil haar leden een platform bieden voor ontmoeting, kennisdeling en ontwikkeling.
De vereniging richt zich vooral op het delen en verspreiden van praktische informatie. De meer wetenschappelijke kant laat zij over aan inhoudgerichte verenigingen. De website van de vereniging is onder meer bedoeld voor het toegankelijk maken en uitwisselen van informatie en het starten van discussies onder de leden.

Bijeenkomsten

Meerdere malen per jaar organiseert de vereniging bijeenkomsten om onderling ervaringen te delen, de kennis te vergroten, elkaar beter te leren kennen en te kunnen vinden als dat nodig is. De bijeenkomsten gaan over uiteenlopende onderwerpen, van de versterking van de juridische functie Rijk (VJFR) tot de menukaart klachtrecht. De vereniging zoekt bij voorkeur samenwerking met andere organisaties bij het houden van de bijeenkomsten.

Eigen uitgave: JuristenKijk

JuristenKijk is een eigen uitgave van de vereniging die meerdere keren per jaar uitkomt. Hierin staan artikelen van leden over praktische, juridische onderwerpen, doorgaans ontleend aan de dagelijkse praktijk.

 

© JuristenRijk