NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

23-03-2010

Kandidaat-voorzitter bekend: ledenvergadering vervroegd naar 14 april

Met groot genoegen heeft het bestuur mr. Harke Heida, directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving bij BZK, bereid gevonden tot het bestuur van JuristenRijk toe te treden en daarin de functie van voorzitter op zich te nemen. De officiële voordracht zal u spoedig bereiken.

Door de afwezigheid van Harke Heida op 20 april, evenals veel van de andere juridische directeuren, zal de ledenvergadering daarom plaatsvinden op woensdag 14 april. Een later tijdstip was niet mogelijk, wegens de naderende meivakantie, vergaderingen van andere juridische verenigingen.

Een groot voordeel treft dat we tijdens het symposium het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het Programma Versterking Juridische Functie Rijk, heet van de naald kunnen bespreken en van commentaar kunnen voorzien. We proberen te organiseren dat daarbij ook een relatie kan worden gelegd met andere ontwikkelingen binnen de rijksdienst.

Onze excuses dat wij u zo kort van te voren hierover kunnen berichten. Wij hopen dat u allen toch aanwezig kunt zijn. Nader bericht en de benodigde stukken voor de vergadering ontvangt u zo spoedig mogelijk.

De voorlopige informatie over de algemene ledenvergadering en het kort symposium ‘Eindrapportage Programma Versterking Juridische Functie Rijk’ vindt u onder Activiteiten.

U kunt zich (opnieuw) aanmelden door een e-mail te sturen naar info@juristenrijk.nl, graag vóór 7 april.

 

© JuristenRijk