NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

08-04-2009

Algemene ledenvergadering en kort symposium 'Programma Versterking Juridische Functie Rijk: stand van zaken & perspectieven'

Woensdag 15 april 2009 om 15.00 uur vindt de algemene ledenvergadering plaats in het gebouw van de Academie voor Wetgeving met aansluitend het symposium 'Programma Versterking Juridische Functie Rijk: stand van zaken en perspectieven'. Hieronder vindt u de agenda voor de ledenvergadering en meer informatie over het symposium.

Huishoudelijk deel (15.00 uur):

  1. Opening en mededelingen
  2. Jaarverslag van het bestuur over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid (artikel 12, lid 3, van de statuten)
  3. Balans en staat van baten en lasten (artikel 12, lid 3, van de statuten)
  4. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2008
  5. Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2009
  6. Het bestuur stelt voor de leden mr.dr. H.D. (Huib) van Romburgh mr.drs. J.J.F (Friso) Versluijs
  7. Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel.

Inhoudelijk deel (15.30 uur):

Het Programma Versterking Juridische Functie Rijk is een uitzonderlijke kans om alle wensen op het juridische terrein van de rijksoverheid te vervullen. Dat kunnen wensen zijn over de relatie met de beleidssector, over de organisatie van de juridische functies, over de werving, selectie en opleiding van overheidsjuristen, over de positie van het ministerie van Justitie of over de kwaliteitszorg. Het programma is in volle gang. De activiteiten zijn verdeeld over een vijftal themagroepen. Op het symposium geven de voorzitters van deze groepen een tussenstand: over hun resultaten tot nu toe en over hun voornemens. Voor de leden van de vereniging is dit een mooie gelegenheid om zich op de hoogte te stellen en ook om commentaar en eventuele suggesties te geven. De programmaleider zal een samenhangend overzicht geven. Het symposium staat onder leiding van Huub Linthorst, directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Economische Zaken.

Meer informatie over het symposium Programma Versterking Juridische Functie Rijk en de stellingen die worden behandeld, vindt u in onderstaande documenten.
Algemene informatie Programma Versterking Juridische Functie Rijk
Stellingen symposium PVJFR
Kwaliteitssysteem Juridische Functie Rijk

U kunt zich nog aanmelden voor de algemene ledenvergadering en het symposium middels een e-mailbericht aan info@juristenrijk.nl

 

© JuristenRijk