NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

18-05-2022

Verslag Voorjaarsbijeenkomst 10 mei jl.

Op 10 mei jl. vond de voorjaarsbijeenkomst eindelijk weer fysiek plaats. De bijeenkomst stond deze keer in het teken van: ‘Het verminderen van de stikstoofuitstoot’.

Na de introductie van het programma en het welkom heten van de sprekers en aanwezige leden door Gijs Jurgens (nieuwe penningmeester), hebben de sprekers ons meegenomen in de problematiek van het dossier stikstof. Welke aanpak wordt gehanteerd? Wat zijn de uitdagingen op dit gebied? En welke juridische vraagstukken spelen hierbij een rol?

Arjen Doosje (Programmadirecteur Stikstof bij DG Stikstof van het Ministerie van LNV) beet het spits af en nam ons mee in de wereld van de stikstofuitstoot. Hij gaf naast een achtergrond schets en de juridische verankering van de stikstofreductie en natuurverbetering, ook een analyse hoe Nederland presteert in vergelijking tot andere Europese landen betreffende de stikstofuitstoot. Helaas doen wij het in Nederland erg slecht en staan we onderaan de ladder. Tot slot besprak hij uitgebreid de gemaakte afspraken in het Coalitieakkoord betreffende stikstof en de bijbehorende uitgangspunten van een integrale aanpak.  

Daarna kwam Mariska Jacobs (Teamleider juridisch bij DG Stikstof van het Ministerie van LNV), aan het woord. Mariska zoomde in op stikstof vanuit een juridisch perspectief. Met welke juridische vraagstukken hebben we te maken? Op dit moment lopen er bijvoorbeeld veel rechtszaken met name op het gebied van toestemmingverlening. Toestemmingverlening staat op dit moment erg onder druk. Wat zijn eigenlijk de juridische kaders waarin wij ons begeven? Mariska stond uitgebreid bij alle geldende en verwachte regelgeving stil. Ook kwam duidelijk naar voren dat niet alle maatregelen passen binnen de ecologische kaders. Ieder gebied is weer anders en vraagt om maatwerk.

Ook werden er diverse vragen gesteld door de aanwezige leden, zoals: ‘Waarom scoren wij als Nederland zo slecht op het gebied van stikstofreductie?’, ‘welke rol speelt de ecologische autoriteit in dit verhaal?’ of ‘Wat als je de 10 grootste veehouderijen opkoopt?’.

Wederom was dit een heel geslaagde bijeenkomst, met aansluitend een gezellige borrel. Het bestuur van JuristenRijk vond het fijn om de aanwezige leden weer fysiek te spreken. Onze dank gaat uit naar beide sprekers en de aanwezige leden.

 

 

© JuristenRijk