NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

18-05-2022

Interview met Saskia Nienhuis, werkzaam als senior-jurist bij de Afdeling Bestuurlijk-Juridische Zaken van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Welke functies heb je vervuld?
Ik ben mijn werkende leven begonnen als juridisch medewerker bij afdeling heffingen bij de gemeente Arnhem, waar ik mij bezig hield met het behandelen van bezwaarschriften tegen aanslagen van de gemeentelijke belasting, en als juridisch medeweker afdeling Ledenadvies van de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland, waarbij ik juridisch advies verstrekte aan verenigingsleden.
Voorafgaand aan mijn huidige functie heb ik jarenlang gewerkt bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ik heb daar als seniorjurist zowel in de Ruimtelijke-ordeningskamer gewerkt als in de Vreemdelingenkamer. Mijn belangrijkste taken waren daar het beoordelen en analyseren van (complexe) geschillen, het als griffier deelnemen aan rechtszittingen en als adviseur aan de raadkamer, het schrijven van uitspraken en het coachen van minder ervaren juristen. Tijdens de periode dat ik werkzaam was bij de Afdeling ben ik ook voorzitter en bestuurslid activiteiten geweest van YoHoCo, de vereniging voor jonge medewerkers van de Hoge Colleges van Staat.

Wat doe ik nu?
Sinds november 2020 werk ik als senior-jurist bij de Afdeling Bestuurlijk-Juridische Zaken van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De start was bijzonder, omdat vanwege de Coronamaatregelen ik niet op kantoor door mijn collega’s welkom kon worden geheten en alle kennismakingen en het inwerken digitaal verliepen.
Hoewel het natuurlijk leuker is om elkaar fysiek te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, ben ik telefonisch en digitaal hartelijk welkom geheten en goed op weg geholpen. Na twee maanden volgde een volledige lockdown, waarbij mijn man en ik werken moesten combineren met het thuisonderwijs voor onze kinderen van destijds vier en zeven jaar oud. Dat was een erg pittige tijd. Niet lang daarna begon voor mij ook de zij-instroomopleiding van de Academie voor Overheidsjuristen. Het was jammer dat de bijeenkomsten niet fysiek konden worden gegeven, maar toch was het erg leerzaam en ook leuk om collega-juristen van andere departementen digitaal te ontmoeten. Pas na driekwart jaar was mijn eerste fysieke ontmoeting met mijn volledige afdeling bij een borrel en volgde niet lang daarna ook een eerste werkdag op kantoor. Het was apart om elkaar na zo’n lange tijd van digitaal contact in levenden lijve te ontmoeten.

Wat zijn mijn dagelijkse werkzaamheden?
Ik behandel bezwaar- en (hoger)beroepszaken op het brede terrein van het algemeen bestuursrecht. Ik treed op als lid of voorzitter van hoorcommissies en als procesvertegenwoordiger bij de bestuursrechter in eerste aanleg en in hoger beroep. Verder adviseer ik wetgevingsjuristen en beleidsmedewerkers over de kernbegrippen van de Algemene wet bestuursrecht en over algemeen bestuursrechtelijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de kernbegrippen van de Awb, subsidie, nadeelcompensatie, handhaving of mandaat en delegatie. Ook behoort het ontwikkelen en delen van kennis door middel van bijvoorbeeld het opstellen van handleidingen en het geven van workshops tot mijn functie. Het leuke van mijn huidige werk is dat ik met vele personen in de organisatie, zowel beleidsmedewerkers als collega-juristen, samenwerk en ook met juristen van andere departementen en externen contact heb.

Welke tip wil je Rijksjuristen meegeven?
Voor jonge Rijksjuristen zou ik zeker als tip willen meegeven om lid te worden van een jongvereniging. Niet alleen is dit goed voor het (verder) opbouwen van je netwerk binnen de Rijksoverheid, maar het biedt ook de gelegenheid om deel te nemen aan leuke activiteiten.

Verder wellicht een cliché, maar pak de kansen van het hybride werken! Zelf doe ik geconcentreerde klussen het liefst thuis en voor (het bijwonen van) presentaties, fysieke hoorzittingen, overleggen en ontmoetingen reis ik af naar kantoor. Vooral de spontane ontmoetingen bij het koffieapparaat kan ik thans, zeker na zo’n start als ik heb gehad, erg waarderen.

Wil je verder nog iets kwijt?
Ik hoop dat alle Rijksjuristen een mooie zomer tegemoet gaan, waarbij men niet alleen kan genieten van hopelijk zomers weer, maar ook van alle dingen die thans weer mogelijk zijn, zoals ook het opzoeken van collega’s op kantoor of tijdens een borrel!

 

© JuristenRijk