NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

18-05-2022

Verslag werkbezoek Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 8 maart 2022

Op dinsdagmiddag 8 maart 2022 is JuristenRijk op digitaal werkbezoek geweest bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De Inspecteur-Generaal van de NVWA, Gerard Bakker, heeft de bijeenkomst geopend met woorden die ons direct aan het denken hebben gezet. “Goed toezicht is meer principle based dan rule based.”, aldus Gerard Bakker. Van de toezichthouder wordt verwacht dat hij/zij de achterliggende publieke belangen borgt. Als overheidsjurist is het een interessante tijd wegens het vormgeven en toepassen van de menselijke maat waar de maatschappij om vraagt.

Daarnaast vertelde de IG ons, dat de NVWA te maken heeft met een steeds verder gaande juridisering. Daar hebben ruim 2500 medewerkers direct en indirect dagelijks mee te maken. Het afgelopen jaar zijn er ruim 6000 bestuurlijke boetes opgelegd. In ongeveer 20% van de zaken wordt in bezwaar gegaan. Ook hebben we meer dan 500 Wob-verzoeken behandeld en dat aantal blijft stijgen. Het toekomstgeheim van Gerard Bakker om deze ontwikkelingen bij te kunnen houden en voor te kunnen blijven, is innovatie! Er wordt gedacht aan alternatieve handhavingsinstrumenten en meer contact met de burger. De IG heeft ons gevraagd om mee te denken om met innovatieve oplossingen te komen.

Vervolgens heeft Jaap Roording ons meegenomen in de organisatiestructuur van de NVWA. Hij is Divisiehoofd Juridische Zaken bij de NVWA en per mei 2022 wordt hij ook formeel benoemd als nieuw bestuurslid van JuristenRijk. De NVWA telt vier directies, met daaronder acht divisies: Strategie (daar waar de divisie Juridische Zaken onder valt), Handhaven, Keuren en de Interne organisatie. Om de organisatie iets meer kleur en geur te geven, keken we naar de video ‘Het verhaal van de NVWA’. Hierin zijn er toezichthouders aan het woord die vertellen over hun werk. Toen viel op hoe breed het toezichtsgebied van de NVWA is: van controles op vissersboten, via rookcontroles in de kroeg, via Schiphol met een zending bieslook, naar het testen van speelgoed voor in de zandbak. Altijd voor de veiligheid van voedsel, consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur!  

Na deze introductie hebben we ons vastgebeten in een dossier in het domein ‘productveiligheid/speeltoestellen’ en de weg die het aflegt binnen de NVWA. Dit dossier is gestart via een melding die bij de NVWA is binnengekomen, maar ook kan een zaak via een handhavingsverzoek binnen komen. Alleen een belanghebbende kan een handhavingsverzoek doen, dit zijn vaak natuurlijke personen, rechtspersonen en stichtingen, vertelde Rosanne Struik van TBM 1 LNV. Zij is één van de collega’s die handhavingsverzoeken behandelt. Vervolgens worden de geconstateerde feiten van een overtreding door de toezichthouder in een rapport van bevindingen vastgelegd. Dit rapport wordt dan beoordeeld door het Team Bestuurlijke Maatregelen (TBM). Daarin is een splitsing gemaakt tussen zaken die behoren tot het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (TBM 1 LNV) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (TBM 2 VWS). Aleen Yahya en Lisa Gemser, beiden werkzaam bij TBM 2 VWS, zetten het feitencomplex van deze zaak uiteen en namen ons mee in de juridische beoordeling. In deze zaak is een bestuurlijke boete opgelegd. Indien na de beoordeling blijkt dat er onvoldoende grond is om een bestuurlijke boete op te leggen, dan wordt de zaak heroverwogen.

In deze zaak is er bezwaar aangetekend. Dit bezwaarschrift is behandeld door Marleen Klein-Pietersen, zij werkt op de afdeling Bezwaar & Beroep van JZ. Zij heeft een volledige heroverweging gedaan en het bezwaarschrift is ongegrond verklaard. Onlangs heeft zij ook de procesvertegenwoordiging gedaan bij de Rechtbank Rotterdam. Zij nam ons deze dinsdagmiddag mee in haar ervaringen tijdens de zitting. Deze zaak is een novum. Er gaat een antwoord komen op de vraag of de NVWA terecht heeft gehandhaafd door een speelhuisje in de achtertuin van een gastouder af te keuren en een boete op te leggen.

De Wob-verzoeken nemen een meer prominente plek in binnen de organisatie dan voorheen. Op de afdeling Wob en Privacy werkt Sascha Boedhoe en zij vertelde over hoe de NVWA de Wob-verzoeken afwikkelt. Tijdens dit onderdeel werden er veel vragen gesteld door de leden daar het een onderwerp is dat ook bij andere overheidsorganisaties veel groei en ontwikkeling kent. Natuurlijk ook door de komst van de Wet Open Overheid.

Na een verkwikkende kop thee/koffie was het tijd voor een kort interview tussen Eveline Hoeks, Inspecteur Dier & Vervoer en Wendy Pot, werkzaam bij TBM 1 LNV. De dilemma’s tijdens het werk, het contact met exploitanten en hoe het contact is tussen afdelingen onderling, waren onderwerpen van gesprek.

Het plan was om met een interactieve quiz af te sluiten, maar de techniek liet zich toen niet meer van zijn goede kant zien helaas. Maar wat een aanpassingsvermogen hadden we allemaal, aangezien we toen van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt om nog wat verder van gedachten te wisselen met elkaar. De twee uur zijn voorbijgevlogen! De leden zijn meer over de NVWA te weten gekomen en we hebben geleerd van elkaar door vanuit verschillende invalshoeken naar de ontwikkelingen te kunnen kijken. Het was een heel prettig werkbezoek, bedankt leden!

(schrijver: Wendy Pot, medewerker van de divisie JZ van de NVWA)

 

© JuristenRijk