NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

18-05-2022

Marijke Bogtstra - 'De verhouding tussen beleid, wetgeving, uitvoering en toezicht’

De Vereniging JuristenRijk heeft mij, als directeur van de Directie Juridische Zaken bij Financiën, gevraagd dit jaar het spits af te bijten met het nieuwe thema “De verhouding tussen beleid, wetgeving, uitvoering en toezicht’. Als inleider neem ik het stokje over van mijn collega van BZK, Hanneke Schipper, die vorig jaar het thema ‘Duurzaamheid en de uitdagingen voor de Rijksjurist’ heeft afgesloten.

De kerntaken uit het thema van 2022 omvatten de rijksdienst in de volle breedte. Bij Financiën hebben we het allemaal in huis. Beleid en wetgeving op het terrein van fiscaliteit, financiële markten en de rijksbegroting. Uitvoering van fiscale wet- en regelgeving door de Belastingdienst, Toeslagen, Douane en het – recent ingestelde – programma-DG Herstel Toeslagen. En ook toezicht hebben we “in huis” met de onlangs opgerichte Inspectie Belastingdienst, Toeslagen en Douane.

Als we met dit thema inzoomen op de Directie Juridische Zaken bij Financiën – een fijn team van  professionele en gemotiveerde medewerkers -  zie ik dat wij hier in onze dagelijkse praktijk steeds mee bezig zijn. Door de juridische consequenties helder te maken van (voorgenomen) beleid, wetgeving, van uitvoering en (de vormgeving van) toezicht. Daarbij houden wij steeds de juridische checks en balances – de rechtstatelijkheid - in het vizier.

In dit verband verwijs ik graag naar een interessant rapport van het NSOB dat is opgesteld in opdracht van het IOWJZ:  ‘De Chief Legal Officer, over het borgen van de juridische kwaliteit binnen het Rijk”. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de bestuurscultuur en de verhouding tussen juridische, economische en politiek bestuurlijke belangen. Een citaat om jullie nieuwsgierigheid te prikkelen: “Onder de discussie over de CLO gaat een fundamentele discussie over de borging van de juridische kwaliteit binnen het rijk schuil. Het ‘juridische’ is niet zomaar een belang binnen de overheid.”

Het rechtstatelijk bewustzijn van de collega’s bij beleid, wetgeving, uitvoering en toezicht vormt in mijn optiek het verbindende element voor de juridische kwaliteit van het overheidshandelen. Als centrale juridische directie bij Financiën helpt de Directie Juridische Zaken de collega’s van beleid, wetgeving, uitvoering en toezicht bij het leggen van deze verbinding.

 

© JuristenRijk