NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

20-09-2021

Werkbezoek ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 14 juni jl.

Op 14 juni jl. is JuristenRijk digitaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op werkbezoek geweest. Dit werkbezoek stond in het teken van maatregelen en toezicht op het onderwijs tijdens Covid-19.

Na een hartelijk ontvangst door Kees Riezebos, directeur Wetgeving en Juridische Zaken van OCW, nam hij de leden mee terug in de tijd naar 12 maart 2020, het voor rijksambtenaren merkbare begin van de coronacrisis, namelijk het moment dat de oproep kwam om verplicht thuis te werken. Aan de hand van een tijdlijn schetste hij de belangrijkste zaken en uitdagingen waar de juristen van OCW vanaf die datum tot heden mee te maken hebben gehad. Voor velen herkenbare problematiek zoals de sluiting en heropening van scholen, het plotseling vervallen van het centraal schriftelijk eindexamen in 2020, het toepassen van de anderhalve meter maatregel in het onderwijs, het advies (en later de verplichting) om mondkapjes binnen scholen te dragen en de lockdown. Kees stond ook stil bij het juridisch kader en stipte belangrijke vraagstukken aan zoals welke (juridische) vorm een maatregel moet hebben, hoe om te gaan met afstandsonderwijs, hoe zorg je voor de kwaliteit van het onderwijs en wat doe je als de coronamaatregelen in het onderwijs niet worden nageleefd.

Vervolgens nam Mariska van der Voort, juridisch adviseur bijzondere situaties en regeldrukcoördinator bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken, het stokje over en vertelde over de (juridische) strijd over meer en minder Coronamaatregelen in het onderwijs zoals (gedeeltelijke) opening/sluiting van scholen, de mondkapjesplicht en de veilige afstandsregel. Mariska ging in op de drie pijlers van het kabinet ten aanzien van de aanpak van de Coronacrisis namelijk een acceptabele belastbaarheid van de zorg, het beschermen van kwetsbare mensen in de samenleving en het zicht houden op en het inzicht houden in de verspreiding van het virus. Zij gaf aan dat het kabinet bij de versoepelingen ook naar het sociaal maatschappelijk welzijn heeft gekeken. Mariska gaf ons daarna een inkijkje in twee spraakmakende rechtszaken die belangenorganisaties hebben gevoerd tegen OCW over de mondkapjesplicht. Ze besprak de vorderingen en de gronden van beide belangenorganisaties, het verweer van de Staat in beide rechtszaken en de uitspraken van de voorzieningenrechter.

De laatste spreker, Gerard de Vries, strategisch adviseur van de Inspectie van het onderwijs, liet zien hoe het regulier toezicht op het onderwijs juridisch is geregeld in de Wet op het onderwijstoezicht. Hij besprak de grootste uitdagingen voor de inspectie van het onderwijs met betrekking tot het toezicht tijdens Covid-19. Onder andere hoe de inspectie met de veranderde situatie omging dat het onderwijs dat vanzelfsprekend altijd op school plaatsvond nu online moest omdat de scholen opeens moesten sluiten. Gerard gaf aan dat bij het Corona-gerelateerd toezicht er door de inspectie veel onderzoek op afstand is gedaan, de Covid-monitor (een representatief onderzoek naar de manier waarop het onderwijs zich aanpaste aan de omstandigheden) is geïntroduceerd, toezicht op afstandsonderwijs is ontwikkeld en de inspectie ook thematisch onderzoek heeft gedaan zoals wat de effecten van Covid-19 op het onderwijs zijn. Gerard ging tevens in op het toezicht op de naleving van de coronamaatregelen, onder andere op actualiteiten zoals de heropening van scholen en de toezichts (on)mogelijkheden als er scholen zijn die niet open willen gaan. Tenslotte stond Gerard stil bij de rol van de inspectie van het onderwijs in het Nationaal Programma Onderwijs, het programma voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

Het bestuur van JuristenRijk bedankt OCW voor dit zeer interessante en geslaagde werkbezoek!

 

 

© JuristenRijk