NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

14-04-2021

Duurzaamheid en de uitdagingen voor de Rijksjurist

Ankie Meijer- werkzaam als directeur bij de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De vereniging JuristenRijk heeft mij verzocht in te gaan op het jaarthema ‘Duurzaamheid en de uitdagingen voor de Rijksjurist’. Het begrip duurzaamheid roept gemakkelijk beelden op van een toekomst- en klimaatbestendig Nederland. In de laatste nieuwsbrief ging Gerry ter Huurne van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder andere in op het belang van regelgeving om zwerfafval en daarmee plastic soup te voorkomen. Maar ook op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid leeft het thema van duurzaamheid.

Misschien is het voor jou nog ver weg, maar heb jij je weleens afgevraagd hoe jij vitaal en met de passende skills kunt doorwerken tot je pensioengerechtigde leeftijd? De sociale partners, de werkgevers- en werknemersorganisaties, hebben het vraagstuk van duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen tijdens de besprekingen rondom het pensioenakkoord nadrukkelijk bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op de onderhandelingstafel gelegd. Het ministerie van SZW investeert een flink bedrag, zodat mensen hun werk mentaal en fysiek goed kunnen blijven doen. De stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd is immers nodig om ons pensioenstelsel betaalbaar te houden en voldoende werkende mensen te behouden om de Nederlandse economie te laten draaien.

Recent is gewerkt aan het opstellen van een subsidieregeling waarmee het kabinet sectoren ondersteunt die aan de hand van actieplannen investeren in duurzame inzetbaarheid van werknemers. Geen kleine opgave, maar nog niets vergeleken met het opstellen van het Wetsontwerp toekomst pensioenen. Het wetsvoorstel is eind december 2020 in internetconsulatie gebracht en bevat de nieuwe regels voor het pensioen en de daarbij behorende transitiefase naar het nieuwe pensioenstelsel. Het ontwerp is het resultaat van een interactief wetgevingsproces waarbij een flink aantal specialistische stakeholders binnen en buiten het Rijk zijn betrokken en de wetgevingsjuristen van SZW de pen voeren.

Duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren gaan hand in hand. Met het lezen van de nieuwsbrief JuristenRijk werk ook jij dus ongemerkt aan je eigen duurzame inzetbaarheid. Veel leesplezier!

Ankie Meijer

directeur Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden SZW

 

© JuristenRijk