NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

02-01-2019

Bestuursvacatures

Het bestuur van JuristenRijk wenst iedereen een voorspoedig 2019.

Tijdens de najaarsbijeenkomst op 6 november 2018 heeft voorzitter Ernst-Paul Nas stilgestaan bij het vertrek van Tineke Witberg uit het bestuur van de vereniging. Tineke was sinds 2013 bestuurslid; tot 2017 was zij bovendien secretaris. Het bestuur is Tineke zeer dankbaar voor haar tomeloze inzet.

Inmiddels heeft ook Heike Schröter haar bestuursfunctie om persoonlijke redenen beëindigd. In april 2019 verstrijkt daarnaast de termijn van Jan Willem Severijnen. Hierdoor zijn er in het bestuur drie vacatures ontstaan, alle voor algemeen bestuursleden.

Wat doet het bestuur?

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Algemeen bestuursleden zijn mede verantwoordelijk voor de koers. Zij hebben een stem in beslissingen die belangrijk zijn voor de vereniging. In het bijzonder zijn algemeen bestuursleden betrokken bij twee bestuurszaken: het organiseren van activiteiten en het profileren van de vereniging.

Het bestuur organiseert ten minste twee bijeenkomsten per jaar: de voor- en de najaarsbijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn gericht op een onderwerp dat relevant is voor de leden of op vaardigheden die hen van pas komen. Daarnaast organiseert het bestuur geregeld extra activiteiten. In 2019 wil het bestuur een begin maken met het opzetten van werkbezoeken. In het najaar volgt bovendien een lustrumbijeenkomst om het 12,5-jarig bestaan van de vereniging te vieren.

Verder zijn algemeen bestuursleden betrokken bij het profileren van de vereniging. Communicatie is een belangrijk onderdeel van het takenpakket. Bestuursleden vertegenwoordigen de vereniging. Het bestuur zet zich in om van JuristenRijk een brede vereniging te maken voor álle rijksoverheidsjuristen, zowel bij beleidsdirecties en inspecties als bij uitvoeringsorganisaties.

Het bestuur komt ongeveer tien keer per jaar bijeen.

Wat verwachten wij van bestuursleden?

Het bestuur draagt zonder ondersteuning zorg voor de vereniging. Bestuursleden zetten zich vrijwillig in en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat. Van bestuursleden verwachten wij daarom dat zij bekend zijn met het werk als rijksoverheidsjurist en wat er speelt in de beroepsgroep. Het hebben van een relevant netwerk is een pre. Algemeen bestuursleden denken graag mee over de inhoud en hebben een doenersmentaliteit. Creativiteit is eveneens een pre. Indien zij nog geen lid zijn van de vereniging, zijn zij bereid dat te worden.

Het bestuur probeert een divers team samen te stellen.

Wat krijgen bestuursleden ervoor terug?

JuristenRijk staat in het hart van de juridische gemeenschap van de Rijksoverheid.  Bestuursleden krijgen de kans bij te dragen aan het profiel van en de discussie over het beroep. Zij werken samen met rijksoverheidsjuristen van andere overheidsorganisaties en krijgen de kans hun netwerk en ervaring op die manier verder uit te breiden.

Interesse?

Om te solliciteren, kun je een motivatiebrief - eventueel aangevuld met cv - sturen aan Reyer van der Vlies, secretaris van de vereniging.

Voor vragen kun je contact opnemen met Emese Simon ([verwijderd]) of Reyer van der Vlies ([verwijderd]).

Het is tot 1 februari 2019 mogelijk om te solliciteren.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

 

© JuristenRijk