NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

03-04-2018

Voorjaarsbijeenkomst: versterkt toezicht

Beste JuristenRijkleden,

Dinsdag 17 april vinden de algemene ledenvergadering en de voorjaarsbijeenkomst van JuristenRijk plaats. Wij nodigen u van harte uit.

voorjaarsbijeenkomst: versterkt toezicht?

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst zullen de positie van de rijksinspecties en de verhouding tussen beleid en toezicht centraal staan. Op 1 januari 2016 zijn de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties in werking getreden. De aanwijzingen beogen het toezicht door de verschillende rijksinspecties te versterken en rijksbrede regels te stellen. Wat is er twee jaar na dato over de positie van de rijksinspecties te zeggen? Welke ontwikkelingen doen zich voor in het toezicht? Vereniging JuristenRijk heeft sprekers uit de wetenschap en praktijk bereid gevonden om u op de hoogte te houden en met u in discussie te gaan.

Het programma is als volgt:

15:00 - 15:15 algemene ledenvergadering (zie onder)

15:15 - 15:30 inloop

15:30 - 17:00 inhoudelijk deel, met:

dr. Meike Bokhorst, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en wetenschappelijk medewerker van de WRR. Recent gepubliceerd: rapport Van transparantie naar responsiviteit. Ontwikkeling van de omgevingsgerichtheid van toezichthouders

dr. Jeroen Denkers, coördinerend adviseur Inspectie Justitie en Veiligheid

Rob Velders, consultant toezicht en handhaving

17:00 afsluitende borrel

Locatie: Lange Voorhout 62, Den Haag

algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering vindt voorafgaand aan de voorjaarsbijeenkomst plaats. Het bestuur zal het jaarverslag en het financieel verslag presenteren.

Tijdens de alv zal het bestuur Emese Simon voordragen als nieuw bestuurslid.

 

© JuristenRijk