NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

28-03-2017

10-jarig jubileum JuristenRijk: 24 april in Theater aan het Spui

Als u begrijpt wat ik bedoel...

Over begrijpelijke juridische taal

24 april is het zover: de viering van het tienjarig bestaan van de vereniging JuristenRijk! Alle leden en degenen die kennis willen maken met de vereniging zijn van harte uitgenodigd.

JuristenRijk viert haar lustrum met een symposium over begrijpelijke juridische taal met medewerking van:

Paul van den Hoven, hoogleraar taal en communicatie aan de Universiteit Utrecht en lid van de jury voor de Overheidsjurist van het Rijk 2016. Paul van den Hoven zal uitleggen hoe juristen niet alleen steekhoudend, maar ook begrijpelijk kunnen communiceren.

Bart Jan van Ettekoven, staatsraad en hoogleraar staats- en bestuursrecht, in het bijzonder bestuursprocesrecht en overheidsaansprakelijkheidsrecht, aan de Universiteit van Amsterdam. Bart Jan van Ettekoven zal ons meenemen in de omslag die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft gemaakt om rechterlijke uitspraken toegankelijker te maken voor het publiek.

Na hun inleidingen is er gelegenheid om met de sprekers van gedachten te wisselen. De discussie zal worden geleid door de scheidend voorzitter van de vereniging, Heleen Dekker.

Aansluitend op het symposium vindt de prijsuitreiking van de titel «Overheidsjurist van het Rijk 2016» plaats. De titel wordt verleend aan een jurist die niet alleen zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar ook niet-juridische collega's als geen ander enthousiast kan maken voor het recht en een vertaalslag weet te maken naar de praktijk.

De prijs zal worden uitgereikt door juryvoorzitter Siebe Riedstra, secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voordat hij tot de uitreiking overgaat, zullen filmpjes worden vertoond, waarin collega's vertellen waarom juist hún genomineerde voor de prijs in aanmerking moet komen.

Naast de titel sleept de winnaar een opleidingsbudget van € 2.500 en een jaar lidmaatschap van JuristenRijk in de wacht.

Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid oude en nieuwe collega's te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

Let op: anders dan gebruikelijk vindt de bijeenkomst plaats in Theater aan het Spui. Het feestelijke deel van de bijeenkomst loopt door tot begin van de avond.

Voorafgaand aan het symposium wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de vereniging gehouden. Leden zijn daarvoor van harte uitgenodigd.

Het voorlopige programma luidt:

15:00 - 15:30 ALV

15:30 - 16:00 pauze/inloop

16:00 - 18:00 symposium over begrijpelijke juridische taal

18:00 - 20:00 drankjes en hapjes

18:15 - 18:45 voorstellen genomineerden en prijsuitreiking Overheidsjurist van het Rijk 2016

Locatie: Theater aan het Spui, Spuistraat 187, Den Haag.

Aanmelden is mogelijk via info@juristenrijk.nl.

 

© JuristenRijk