NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

25-08-2016

Dwangsom bij Wob verdwijnt

Op 1 oktober zal de langverwachte wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) ter voorkoming van misbruik in werking treden (Stb. 2016, 301). In de wetten wordt paragraaf 4.1.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing verklaard. Daarin is de dwangsom bij niet tijdig beslissen geregeld. In plaats daarvan wordt in de artikelen 15a en 15b van de Wob een bijzondere regeling getroffen.

Met de wetswijziging speelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in op de voortdurende discussie over misbruik van recht met Wob-verzoeken, die veelal worden ingediend met het uitsluitende doel om dwangsommen te laten verbeuren.

Het voorstel voor de Wet open overheid is ondertussen nog aanhangig.

 

© JuristenRijk