NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

15-04-2016

Jaarvergadering Vereniging voor Wetgeving

De jaarvergadering van de Vereniging voor Wetgeving vindt plaats op 2 juni aanstaande in Paleis Kneuterdijk-Balzaal.

In het huidige tijdsgewricht zijn of worden op verschillende terreinen stelselwijzigingen doorgevoerd die gepaard gaan met majeure wetgevingsprojecten. Dergelijke projecten stellen bijzondere eisen aan de wetgeving en wetgever. Onder meer consultatie en interdepartementale coördinatie zijn bij dit type projecten een grote uitdaging. Vanwege de stelselherzieningen die recent door het kabinet-Rutte II zijn doorgevoerd heeft de Vereniging voor Wetgeving dit als onderwerp van de Jaarvergadering 2016 gekozen. De vereniging heeft uit de ministeries van VWS (Jeugdwet, Wmo 2015 en Wlz) en IenM (Omgevingswet) auteursteams bereid gevonden hierover een preadvies te schrijven. Prof. mr. Roel Bekker reflecteert in zijn preadvies met iets meer afstand op stelselherzieningen, waarbij hij ingaat op stelsels in het algemeen, hun totstandkoming, herziening of afschaffing. Naast een beschouwing geven de preadviezen ook aandachtpunten en suggesties voor de toekomst voor de bij dergelijke stelselherzieningen betrokken actoren.

Donderdag 2 juni a.s., inloop vanaf 14.15 uur. Paleis Kneuterdijk-Balzaal (ingang aan de Paleisstraat 1, tegenover paleis Noordeinde). Voor deelname zijn lidmaatschap en aanmelding vereist. Aanmelden voor lidmaatschap en de Jaarvergadering kan via info@verenigingvoorwetgeving.nl.

 

© JuristenRijk