NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

27-07-2015

Kamp over Airbnb en drones

In reactie op vragen uit de Tweede Kamer heeft minister Kamp van Economische Zaken uiteengezet hoe hij kijkt naar de toekomstbestendigheid van wet- en regelgeving in relatie tot technologische ontwikkelingen en nieuwe verdienmodellen. Natuurlijk spelen ondernemers zijns inziens de hoofdrol, maar volgens Kamp mag van de overheid ook een rol worden verwacht, bijvoorbeeld als het gaat om het aanpassen van regels aan veranderende economische en maatschappelijke omstandigheden. Regels kunnen immers zowel een stimulans als een rem voor innovatie zijn.

Vervolgens beschrijft de minister aan de hand van enkele casussen hoe de regering invulling wil geven aan het wegnemen van belemmeringen voor vernieuwing. Het gaat om de opkomst van digitale platformen als Snappcar en Airbnb, de economische potentie van data, slimme apparaten als drones en zelfrijdende auto's en nieuwe verdienmodellen.

Kamerstukken II 2014/15, 33 009, nr. 10 (brief ‘Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving’)

 

© JuristenRijk