NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

20-07-2015

De (verborgen) kosten van een Wob-verzoek

Bij de afhandeling van een Wob-verzoek kunnen veel onverwachte problemen om de hoek komen kijken. Hoe moet een bestuursorgaan bijvoorbeeld omgaan met het in rekening brengen van leges voor kopieerkosten?

Dat bestuursorganen die kosten in het kader van een Wob-verzoek in rekening mogen brengen, werd eerder al geoordeeld door de Hoge Raad. [1] De gemeente Wageninen maakt voor het berekenen van die kosten gebruik van een tarieventabel, die als bijlage bij de Legesverordening 2013 is opgenomen en dus ook inzichtelijk is voor burgers.

Bij Wob-verzoeken is het hanteren van zulke transparante berekeningsmethoden toch riskant, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland. Het is burgers vooraf namelijk niet bekend hoe omvangrijk hun Wob-verzoek is: dat blijkt vaak pas na inventarisatie van de documenten door het bestuursorgaan. In het onderhavige geval leidde de rekensom tot een legesheffing van € 2.120. De rechtbank acht deze heffing in strijd met de rechtszekerheid. Eiseres zelf had een voorstel gedaan om € 364 te betalen, gebaseerd op haar verwachtingen. De rechtbank neemt dit voorstel over.

ECLI:NL:RBGEL:2015:4444.

[1] ECLI:NL:HR:2013:BZ0693.

 

© JuristenRijk