NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

11-05-2015

Impliciete erkenning aansprakelijkheid?

De overheid kan aan een particulier bedrijf een vergoeding toekennen om geleden schade (deels) te compenseren, zonder dat dit tot erkenning van aansprakelijkheid leidt.

Tot dat oordeel kwam het hof ’s-Hertogenbosch in een civiele procedure tussen de gemeente Roosendaal en een transportbedrijf, waarmee was overeengekomen dat de gemeente zich zou inspannen om een spooraansluiting te realiseren. Uiteindelijk kon het die inspanningsverplichting niet nakomen. Om het bedrijf toch financieel tegemoet te komen, heeft de gemeente vervolgens besloten een maandelijkse vergoeding te betalen. Ter onderbouwing van de vordering tot schadevergoeding, stelde het transportbedrijf dat de gemeente hiermee impliciet haar aansprakelijkheid heeft erkend. Dat is echter niet zo, aldus het hof: het staat de overheid vrij om uit coulanceoverwegingen (en/of om een gerechtelijke procedure te voorkomen), een vergoeding te betalen.

ECLI:NL:GHSHE:2015:1059

 

© JuristenRijk