NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

16-02-2015

De zorg verandert (wel/niet) mee

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is door de Reclame Code Commissie (RCC) teruggefloten omwille van een serie reclamespotjes op radio en televisie over de veranderingen in de zorg die per 2015 zijn doorgevoerd.

De afdeling Zorg en welzijn van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) had de klacht over de reclameuitingen ingediend, omdat die volgens haar een veel te rooskleurig beeld geven van de gevolgen van de gewijzigde wet- en regelgeving. In de uitingen worden met gebruik van voice-overs voorbeelden uitgelicht, zoals het verhaal van mevrouw Pietermaai:

Dit is het verhaal van mevrouw Pietermaai. Ze woont alleen en kan niet alles zelf meer. Gelukkig helpt haar neef haar met wat hij kan en professionals en gemeente zorgen straks voor aanvullende ondersteuning. Zo zorgt elke gemeente dat ondersteuning past bij de mogelijkheden en vragen van haar inwoners en krijgt mevrouw Pietermaai de hulp die ze nodig heeft. Kijk voor meer informatie op dezorgverandertmee.nl.

Volgens de RCC had VWS echter niet zo optimistisch mogen zijn, omdat de gevolgen van de gewijzigde wet- en regelgeving nog helemaal niet bekend zijn. Reclameuitingen van de overheid worden door het publiek anders beoordeeld dan  commerciële uitingen: burgers zullen eerder op volledigheid en objectiviteit vertrouwen. Dat geldt zeker wanneer het om een kwetsbare groep gaat, zoals hulp- en zorgbehoevenden. Een aanprijzing van denkbeelden kan dan al snel als toezegging worden opgevat.

Door te suggereren dat de gevolgen van de veranderende zorg positief zijn, zonder een voorbehoud te maken, heeft VWS verwachtingen gewekt waarvan niet bij voorbaat zeker is dat deze zullen worden waargemaakt. Daarmee wordt het vertrouwen van de burger op de juistheid en volledigheid van overheidsinformatie geschaadt. De RCC adviseert dan ook (vrijblijvend) om niet meer op deze manier reclame te maken.

RCC 2015/00005

 

© JuristenRijk