NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

23-04-2013

Nieuwe bestuursleden

Tijdens de algemene ledenvergadering op 11 april zijn Jan Willem Severijnen en Tineke Witberg benoemd tot bestuurslid. Zij volgen Peter van Lochem en Esther Duurkoop op die sinds de oprichting van de vereniging actief zijn geweest als bestuurslid. Graag stellen wij de nieuwe bestuursleden aan u voor.

Jan Willem Severijnen

Sinds 1983 is Jan Willem Severijnen als overheidsjurist in diverse functies en bij verschillende ministeries werkzaam geweest. Op dit moment is hij senior juridisch specialist bij de Afdeling Juridisch Adviseur van het Ministerie van BZK. Daarvoor was hij o.a. werkzaam bij het ministerie van Defensie en het ministerie van OCW. Hij heeft ervaring als beleidsjurist, wetgevingsjurist, juridisch adviseur en procesgemachtigde, hoofdzakelijk op bestuursrechtelijk terrein.

Daarnaast is hij in het verleden als cursusdocent verbonden geweest aan het ROI en heeft hij diverse publicaties over publiekrechtelijke onderwerpen op zijn naam staan. Naast zijn huidige functie als reserve-officier vervulde hij in het verleden de nevenfunctie van griffierplaatsvervanger en diverse (bestuurs)functies op juridisch en maatschappelijk terrein. Hij stelt zijn kennis en ervaring graag ten dienste van JuristenRijk.

Tineke Witberg

Tineke Witberg is als programmamanager van de Academie voor Overheidsjuristen mede verantwoordelijk voor de inhoud van de tweejarige traineeopleidingen voor overheidsjuristen en voor een deel van de maatwerkopleidingen. Vanaf 1979 heeft zij in diverse functies als overheidsjurist gewerkt. Zij heeft ervaring als beleidsjurist, wetgevingsjurist, juridisch adviseur bij een DG, als juridisch expert bij een uitvoeringsorganisatie en bij een toezichthouder.

Daarnaast is zij enige jaren rechter-plv geweest en heeft zij zich bezig gehouden met geschilbeslechting. Als medeoprichter en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht is Tineke betrokken geweest bij de organisatie van vele bijeenkomsten en (internationale) seminars. Haar ervaring als overheidsjurist, als programmamanager en als bestuurslid van een juridische vereniging kan haar goed van pas komen als bestuurslid van JuristenRijk.

 

 

© JuristenRijk