NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

01-04-2012

Nieuw bestuurslid: Daphne de Groot

Tijdens de algemene ledenvergadering op 29 maart is Daphne de Groot benoemd tot bestuurslid. Zij volgt Peter Stolk op die sinds de oprichting van de vereniging bestuurslid is geweest. Hij was als penningmeester verantwoordelijk voor de financiën en had een belangrijke rol bij de organisatie van een groot aantal bijeenkomsten. Bestuurslid Peter Kraak heeft de rol van penningmeester overgenomen van Peter Stolk.

Achtergrond Daphne
Daphne de Groot is vanaf 2007 werkzaam bij het Kenniscentrum Wetgeving, waarvan zij inmiddels het hoofd is. Zij was betrokken bij het Programma Versterking Juridische Functie Rijk. Als uitvloeisel van dit programma houdt zij zich bezig met het verbreden van het kenniscentrum naar dat van alle juridische functies binnen de Rijksoverheid. Ook is zij als secretaris van het ICCW+ onder meer actief betrokken bij uiteenlopende projecten ter uitvoering van het Actieprogramma Duurzame Juridische Functie Rijksdienst.

Motivatie keuze Daphne
Daphne is van oorsprong psycholoog, maar niettemin toegelaten als lid van de vereniging door haar intensieve betrokkenheid bij de juridische functie van de Rijksoverheid. Gelet op haar knooppuntfunctie op het terrein van onze vereniging zal zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het bestuur van JuristenRijk.


 

 

© JuristenRijk