NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

03-02-2012

Bijeenkomst Juridisch Forum 16-02: Naar een glazen wetgevingshuis

Op 16 februari vindt er een Juridisch Forum lunchbijeenkomst plaats over het proefschrift van de heer Ramlal met als titel 'Naar een glazen wetgevingshuis'. Het gaat over belangeninbreng, transparantie en de wetgevingsjurist in ambtelijk Den Haag.

Naast wetgevingsjuristen is deze lezing ook bijzonder geschikt voor beleidsmedewerkers die op een of andere wijze bij de voorbereiding van wetgeving betrokken zijn. Bij de voorbereiding van wetten wordt immers overleg gevoerd met allerlei belanghebbende partijen. In de regel vindt dit overleg achter gesloten deuren plaats en wordt achteraf over de inhoud daarvan weinig prijsgegeven.

Die geslotenheid leidt ertoe dat er een risico bestaat op een onevenwichtige inbreng van gezichtspunten en weging daarvan. Gebrekkige wetsvoorstellen kunnen het resultaat zijn. Het onderzoek van Munish Ramlal neemt dit advies als vertrekpunt voor empirische studie bij drie wetgevingspraktijken. Het resultaat is een inventarisatie en ordening van verschillende factoren die in de praktijk de transparantie blijken te belemmeren dan wel te bevorderen. Naast een lezing zal Munish Ramlal aan de hand van stelling de discussie aangaan met de aanwezigen.

Datum:            16 februari 2012
Tijdstip:           12:00-14:00 (incl. lunch van 12:00-12:30)
Locatie:           Herengracht 17 te Den Haag
Aanmelden:     via e-mail aan JuridischForum@minbzk.nl

Munish Ralal (29) studeerde van 2001 tot 2005 Nederlandse recht aan de Erasmus Unversiteit Rotterdam en specialiseerde zich in het staats- en bestuursrecht. Van 2005 tot en met 2007 was hij wetenschappelijk medewerker van de Erasmus School of Law en coördineerde en doceerde hij het vak Oefenrechtbank. Verder gaf hij verschillende colleges Inleiding tot de rechtswetenschap in het eerstejaarsonderwijs. Na deze periode startte hij in 2007 bij professoren Stoter (Recht & Innovatie) en Huls (Rechtssociologie) aan een rechtssociologisch promotieonderzoek. Ramlal gaf – en geeft – gastcolleges binnen het vak Inleiding rechtssociologie en het vak Law in action: wetgeving. Sinds 1 juni 2011 is hij verder manager external affairs aan de Erasmus School of Law en werkt hij aan vervolgpublicaties op het gebied van zijn proefschrift.

 

© JuristenRijk