NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

07-07-2011

Nieuwe voorzitter en bestuursleden

Tijdens de ledenvergadering op 28 juni is Heleen Dekker benoemd tot de nieuwe voorzitter van de vereniging. Zij volgt per heden Harke Heida op. Daarnaast zijn twee bestuursleden van het eerste uur, Ingrid Pieters en Paul Lameijer, afgetreden tijdens de vergadering. Peter Kraak en Mieke van der Vegt zijn tijdens de vergadering benoemd tot de nieuwe bestuurleden. Hieronder vindt u informatie over de nieuwe bestuursleden.

Heleen Dekker
Heleen werkt sinds 1994 bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, nu Infrastructuur en Milieu. Sinds 2006 is zij Hoofddirecteur Juridische Zaken en maakt deel uit van het netwerk van juridische directeuren binnen de rijksdienst.

Door haar achtergrond in de uitvoering, bij een waterschap en Rijkswaterstaat, heeft Heleen ook een natuurlijke interesse gehouden in de meer praktische en toepassinggerichte kant van het vak.

Peter Kraak
Peter Kraak werkt sinds 1996 bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, nu Infrastructuur en Milieu. Hij heeft hier verschillende functies vervuld, zowel bij HDJZ als in de uitvoering. Momenteel maakt hij deel uit van de Flexpool die werkt in opdracht van de Bestuursraad. Daar draagt hij zorg voor I&M-brede dossiers met een politiek-bestuurlijke gevoeligheid.

Peter is ook lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Met name het privaatrechtelijk handelen van het Rijk heeft zijn interesse.

Mieke van der Vegt
Mieke van der Vegt zat in de eerste groep trainees die is afgestudeerd aan de Academie voor overheidsjuristen. Zij werkt bij het Parket-Generaal van het Openbaar Ministerie.

Mieke zal de verbinding zijn met het jongere deel van de vereniging. Daarnaast richt zij zich op het organiseren van de actualiteitenbijeenkomsten in samenwerking met de Academie voor Overheidsjuristen.

 

© JuristenRijk