NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

14-03-2011

Lunchbijeenkomst ‘Goede politiek – de parlementaire cultuur van de Tweede Kamer, 1866-1940’

Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw begon de Tweede Kamer aan een langzaam proces van modernisering. De Tweede Kamer veranderde tussen 1866 en 1940 van een besloten debatruimte voor onafhankelijke en vooraanstaande burgers in een vergaderplaats voor partijgebonden beroepspolitici met oog voor de kiezer. Partijen deden hun intrede; door de emancipatie van de lagere klassen kregen de ‘hooge heeren’ in Den Haag gezelschap van leden van ‘eenvoudige’ afkomst. Zo beïnvloedden diverse maatschappelijke groepen met verschillende politieke idealen de heersende, liberale stijl van politiek. De groeiende staatstaak dwong de Tweede Kamer bovendien tot een professionalisering van haar werkwijze.

In haar proefschrift Goede politiek beschrijft Erie Tanja, werkzaam bij de directie APS van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de invloed van deze ontwikkelingen op de parlementaire cultuur.

Op 24 maart komt Erie Tanja tijdens een door de directie CZW (Constitutionele Zaken en Wetgeving) georganiseerde lunchbijeenkomst hierover vertellen. Wat was bij Kamerleden de opvatting van ‘goede politiek’ tussen 1866 en 1940? Welke parlementaire regels, gebruiken en omgangsvormen golden er, en hoe was de debatcultuur in de Tweede Kamer? Professor Henk te Velde, verbonden aan de Universiteit Leiden, zal op haar voordracht reageren en proberen enkele lijnen te trekken naar de meer recente parlementaire cultuur.

Het programma ziet er als volgt uit:
12.15-12.30 Inloop met broodjes
12.30-12.35 Welkom en introductie
12.35-13.00 Referaat dr. Erie Tanja
13.00-13.15 Co-referaat prof. dr. Henk te Velde
13.15-13.30 Vragen en afronding

Locatie: Bibliotheek CZW, Herengracht 17 te Den Haag.

U bent van harte welkom! Graag aanmelden via juridischforum@minbzk.nl 

Meer informatie: Hans Klok (070-4268194)

 

© JuristenRijk