NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

30-04-2023

Jan-Willem Schaper - 'De verhouding tussen beleid, wetgeving, uitvoering en toezicht'

De vereniging JuristenRijk heeft mij, Jan-Willem Schaper, als directeur Juridische Zaken, plv. DG IND, gevraagd in te gaan op het jaarthema 'De samenwerking tussen beleid, uitvoering en toezicht'. Ik ga hier graag op in.

De IND is er voor de aanvrager, die in Nederland wil verblijven of de Nederlandse nationaliteit wil krijgen. Van alle migratie naar Nederland zoekt zo’n 12% hier bescherming (asiel), wil ongeveer 18% herenigd worden met familie in Nederland, komt 8% hiernaartoe voor werk en 8% voor studie. De veruit grootste groep migranten (51%) in Nederland komt overigens uit andere EU-landen.

Onze kernopdracht en maatschappelijke opgave is het beoordelen van al deze verzoeken. Het uitvoeren van deze taak vergt een doorlopende inspanning om deze zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren, tegelijkertijd de kwaliteit van ons werk te waarborgen én oog te hebben voor de menselijke maat. Wij hebben geen invloed op wanneer iemand naar Nederland wil komen. De optelsom van al die individuele migratiewensen zorgt voor een niet goed voorspelbare en sterk fluctuerende instroom. Het vergt iedere dag opnieuw het uiterste van onze organisatie om deze stroom bij te houden. We moeten ons telkens aanpassen, blijvend innoveren en zo flexibel als mogelijk zijn. Dat vergt een nauw samenspel van beleid, uitvoering, toezicht en inderdaad ook de politiek.

Het werk van de IND wordt er ondertussen ook niet gemakkelijker op.
Maatschappij, rechters, politiek en beleidsmakers vragen om steeds meer zorgvuldigheid en maatwerk bij de behandeling van verblijfsaanvragen. Dat neemt dus meer tijd in beslag en dit wringt met de behoefte om de aanvrager zo snel mogelijk te laten weten of ze in Nederland kunnen blijven.
Feit is dat we als taakorganisatie in een complex domein zitten. In dit migratiedomein moeten we werken met regelgeving die steeds complexer wordt, en soms zelfs bewust ambigue is. Er is daarnaast een sterke doorwerking van internationale en Europese regelgeving; en tenslotte speelt er in ons land een indringend vraagstuk van draagvlak en absorptievermogen.

Gelukkig krijgen de kwaliteit van de dienstverlening en de beleidsmatige en financiële randvoorwaarden daarvoor meer en meer aandacht in Nederland. Zo komt alweer de tweede ‘Dag van de Publieke Dienstverlening’ eraan. Met gesprekken tussen Kamerleden, uitvoerders en vele anderen.

De noodzaak voor een goede samenwerking tussen politiek, beleid, toezicht en uitvoering is niet uniek voor het migratiedomein. Het speelt overal. De ‘wicked problems’ van onze tijd kunnen we misschien nooit helemaal oplossen, maar met een echte en hechte verbinding tussen politiek, beleid, uitvoering en toezicht, als gezamenlijke en gelijkwaardige partners, kun je wel ver komen.

 

© JuristenRijk