NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

30-04-2023

Interview met Agnita Poortstra – Juridisch adviseur binnen het team Openbaarheid ACW WJZ OCW

Welke functies heb je vervuld en wat doe je nu?

Na bijna tien jaar als kandidaat-notaris met waarnemingsbevoegdheid te hebben gewerkt en vele akten te hebben gepasseerd, was het tijd voor mij voor een nieuwe uitdaging bij een organisatie met een groot maatschappelijk belang. Op dit moment ben ik juridisch adviseur binnen het Team Openbaarheid van de directie Wetgeving en Juridische Zaken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Binnen OCW houd ik mij voornamelijk bezig met passieve openbaarmaking dus het behandelen van verzoeken die op grond van de Wet open overheid (Woo) worden gedaan.

Als civilist is het ontzettend interessant om in een politiek bestuurlijke omgeving te werken. Ook vind ik het leuk om de overlap met het afhandelen van Woo-verzoeken en het opstellen van notariële akten te zien, zo is accuraat en zorgvuldig werken in beide vakgebieden heel belangrijk.

Afgelopen maanden heb ik met veel plezier de zij-instromersopleiding tot Overheidsjurist bij de Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen gevolgd. Deze opleiding heeft bijgedragen aan een mooi bestuursrechtelijk fundament voor mijn verdere loopbaan bij OCW.

Waaruit bestaan jouw dagelijkse werkzaamheden?

In vogelvlucht bestaan mijn werkzaamheden uit het behandelen van Woo-verzoeken in algemene zin, het afstemmen met collega’s van beleids- of uitvoeringsinstanties over de aanlevering van de documenten. Vervolgens maak ik een inventarisatie van de aangeleverde documenten en bekijk ik of de documenten onder de reikwijdte van het verzoek vallen. Daarna start ik met de juridische beoordeling van de relevante documenten en pas ik uitzonderingen/beperkingen binnen de Woo toe. Als derde-belanghebbenden bij deze documenten betrokken zijn dan wordt een zienswijzeprocedure gestart en worden deze derden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over de voorgenomen openbaarmaking. Ten slotte wordt een besluit opgesteld en wordt dit besluit aan verzoeker versterkt en op internet gepubliceerd. Bij dit alles worden de Woo-termijnen in acht genomen. Bij gevoelige Woo-verzoeken wordt de Tweede Kamer van het verzoek op de hoogte gesteld zodat zij geen informatie achterstand oplopen.

Het is leuk om te zien dat door het doornemen van de vele documenten bij een Woo-verzoek, mijn gevoel voor politieke sensitiviteit groeit. Grote omvangrijke dossiers zie ik echt als een uitdaging om af te handelen. Het geeft mij veel voldoening om bezig te zijn met openbaarheid omdat de noodzaak van openbaarheid heel belangrijk is maar hierbij dient ook aandacht te worden besteed aan de (politieke) gevoeligheden en risico’s die met openbaarheid samenhangen. Het onderkennen van deze verschillende belangen maakt mijn werk als juridisch adviseur binnen het Team Openbaarheid heel uitdagend. Omdat telkens opnieuw een afweging tussen de verschillende belangen moet worden gemaakt, zorgt dit voor veel afwisseling in mijn werk.

Welke tip wil je Rijksjuristen meegeven?

Zorg voor een goede informatiehuishouding; archiveer e-mails en andere documenten met een functionele inhoud die betrekking hebben op het betreffende (beleids)dossier en relevante informatie bevatten. En wees je ervan bewust dat over elk (politiek/bestuurlijk gevoelig) dossier een Woo-verzoek kan worden ingediend en dat deze informatie kan worden opgevraagd. Het scheelt jou een hoop tijd als je dit op orde hebt.

Wil je verder nog iets kwijt?

Ook als civilist bestaan er binnen het Rijk volop mogelijkheden!

 

© JuristenRijk