NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

30-04-2023

Verslag werkbezoek politie 22 februari 2023

Op 22 februari 2023 vond een werkbezoek bij de Politie in Utrecht plaats. Dit werkbezoek stond in het teken van het beoogde nieuwe Wetboek van Strafvordering. Sprekers van zowel het ministerie van JenV als de politie hebben dit traject vanuit verschillende perspectieven belicht.

Nadat JuristenKijk welkom is geheten door Maarten Mathon, hoofd Juridische Zaken bij de korpsstaf van de politie, heeft Hester van der Sluis, beleidsmedewerker bevoegdheden DGP&V bij het ministerie van JenV, ons meegenomen in de totstandkoming van het beoogde nieuwe wetboek. In 2014 is het wetgevingstraject gestart. Het doel: een actueel en voor professionals en burgers toegankelijk en overzichtelijk wetboek. Gepoogd is om een efficiënter strafproces in te richten door het verminderen van onnodige regels en lasten, de doorlooptijden te verkorten, regelgeving toekomstbestendig (techniekonafhankelijk) te maken en het evenwicht tussen procespartijen te verbeteren. In 2017-2018 vond de formele consultatie plaats. Daarna zijn adviezen uitgebracht door de commissie-Koops, commissie-Letschert en ten slotte door de Afdeling Advisering van de Raad van State. In maart 2023 is het wetsvoorstel door de regering ingediend bij de tweede kamer. Het beoogde nieuwe wetboek is in nauwe samenspraak met de praktijk, waaronder de politie, tot stand gekomen. Dit is soms ingewikkeld, maar voor het eindproduct vooral heel waardevol geweest.

Daarna kwamen drie sprekers van de politie aan het woord. Kees Baart, jurist, heeft ons middels een quiz meegenomen in een aantal bevoegdheden die de politie nu heeft en bij de inwerkingtreding van het beoogde nieuwe wetboek zal krijgen. Welke bevoegdheden zouden de aanwezigen in een bepaalde casus inzetten? Harold van Voornveld, impactanalist, heeft meer verteld over de impactanalyse die de politie heeft uitgevoerd met betrekking tot de uitvoeringslasten voor haar organisatie. Tot slot heeft William Worae, digitaal automotive-expert van de recherche, ons meegenomen in de wondere wereld van automotive in de opsporing. Welke informatie kan de politie allemaal uit auto’s halen (dat is meer dan u denkt!) en welke uitdagingen doen zich voor (snel vernieuwende technologie, fabrikanten die data niet willen delen, e.d.).  

Al met al een ontzettend interessant en interactief werkbezoek, verzorgd en aan elkaar gepraat door Marnix Goos, jurist bij de politie.

 

© JuristenRijk