NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

27-01-2023

Interview met Merel van Gils, werkzaam als adviseur op het Douane Landelijk Kantoor bij de afdeling Handhavingsbeleid

welke functies heb je vervuld en wat doe je nu?

Momenteel werk ik op het Douane Landelijk Kantoor als adviseur bij de afdeling Handhavingsbeleid, cluster Heffing en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarnaast volg ik de opleiidng tot overheidsjurist bij de Academie voor Overheidsjuristen. In de praktijk betekent dit dat ik 3,5 dag per week werk bij de Douane, en 1,5 dag per week besteed aan opleiding. 

Mijn functie bij de Douane is mijn eerste fulltime baan na mijn studie. Ik heb tijdens mijn studie wel getracht mijn juridische kennis in de praktijk toe te passen door middel van een onderzoeksassistentschap, verschillende law clinics en een stage. Gedurende mijn studie heb ik ook met veel plezier in de horeca gewerkt.

Waaruit bestaan jouw dagelijkse werkzaamheden?

Wanneer ik mensen vertel dat ik mij bij de Douane veel met veel dossiers over militairen bezighoud, reageren zij vaak verbaast. De Douande wordt vaak ten onrecte gezien als een organisatie die zich hoofdzakelijk bezighoudt met het opsporen van drugs en met het controleren van paspoorten (een taak die is belegd bij onze collega's van de Koninklijke Marechaussee). De daadwerkelijke taken van de Douane zijn ontzettend divers, maar samen te vatten in de ABC-doelen: Afdracht, Beschermen en Concurrentiepositie.

Mijn dagelijkse werkzaamheden zien voornamelijk op de fiscale taken van de Douane. Dit houdt in dat ik met name adviezen schrijf op het gebied van het fiscale douanerecht, en meer specifiek over militaire vrijstellingen. De advisering kan zien op politiek-bestuurlijke vlakken binnen een dossier, maar ook op de meer uitvoertechnische vraagstukken. De Douane is een zeer vaktechnische organisatie. Het kost daarom soms veel tijd om de kennis die benodigd is in de vingres te krijgen. Gelukkig kan ik altijd een beroep doen op de uitvoerige ervaring van mijn collega's. Maar de complexiteit van de vraagstukken maak thet werk juist uitdagend, en past mij daarom goed. 

Welke tip wil je rijksjuristen meegeven?

Op het gebied van juridische advisering heb ik zelf nog veel te leren voordat ik mij in de poisite vind om andere rijksjuristen van raad te voorzien. Ik heb wel een meer algemene tip, die ik graag wil uitdragen aan juristen en niet-juristen: laten we met zijn allen niet meer meteen "ik heb het druk" antwoorden op de vraag "hoe gaat het?" - het is geen schande om het wel eens rustig te hebben, bovendien maken we elkaar vaak al gek genoeg met mails en agenda-uitnodigingen! 

 

© JuristenRijk