NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

12-09-2022

Interview met Simon van Oort, werkzaam als senior-wetgevingsjurist bij de Afdeling Financiële Stabiliteit van de Directie Financiële Markten van het ministerie van Financiën

Welke functies heb je vervuld?

Na het inleveren van mijn masterscriptie in januari 2018 heb ik eerst nog een aantal maanden een werkstudentschap bij advocatenkantoor De Brauw gecombineerd met het geven van werkgroepen aan de Universiteit Leiden en het coachen van eerstejaars wedstrijdroeiers. Aan dit genoeglijk jongleren kwam in september dat jaar een einde met mijn aanstelling (jawel, nog voor de inwerkingtreding van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren) als trainee-wetgevingsadviseur bij de Afdeling advisering van de Raad van State. Dat begin van mijn ambtelijke loopbaan bracht mij in de bevoorrechte positie dat ik nog twee jaar lang anderhalve dag per week hoogwaardig kleinschalig onderwijs mocht genieten aan de Academie voor Wetgeving. Onderwijl waande ik me professioneel een kind in een snoepwinkel, door de weelde aan onderwerpen waarover de Afdeling advisering zich wekelijks buigt. 

Ondanks de breedte van onderwerpen waarmee ik me bij de Raad van State bezig hield, ontwikkelde ik snel een bijzondere interesse voor constitutionele vraagstukken, wetgevingsbeleid en publiekrecht in brede zin. Mede dankzij Covid-19 vormde het nood- en crisisrecht de rode draad van mijn werkzaamheden. Na afronding van mijn traineeship in de zomer van 2020, trad ik in vaste dienst als wetgevingsadviseur en werd ik voor de helft van mijn tijd gedetacheerd aan de directie Bestuursondersteuning om als kwartiermaker de Wet open overheid te implementeren. Door die dubbelrol kon ik me verder bekwamen als adviseur, en tegelijkertijd ervaring opdoen met projectleiderschap en de uitvoering van wetgeving binnen een organisatie. 

Door mijn afgeronde opleiding tot wetgevingsjurist lonkte echter de wens om zelf wetgeving te schrijven en daar beleidsmatig bij betrokken te zijn. Zodoende leidde een attendering op de vacature voor de funtie van senior-wetgevingsjurist tot een overstap naar het ministerie van Financiën. 

Wat doe je nu?

Als wetgevingsjurist op de beleidsdirectie Financiële Markten houd ik me bezig met wetgeving en beleid op dat gebied, en in het bijzonder op het gebied van de financiële stabiliteit. De eerder gevormde focus op crisiswetgeving krijgt daarmee een logisch gevolg. Het bevorderen van de financiële stabiliteit richt zich namelijk op een financieel stelsel dat schokken en onverwachte ontwikkelingen kan weerstaan. Dat betekent ook nadenken over wat er dient te gebeuren als een financële onderneming in zwaar weer komt. Na de financiële crisis die begon in 2008, is er een wettelijk instrumentarium gecreëerd waarmee tijdig kan worden ingegrepen bij financiële ondernemingen die op omvallen staan. Dat proces wordt 'resolutie' genoemd en als wetgevingsjurist draag ik bij aan het op peil houden van dit instrumentarium. Daarbij werk ik veel samen met directe collega's met een economische achtergrond, waardoor je veel van elkaar leert. Bovendien kun je, doordat je directe collega's bent, het juridische perspectief in een vroeg stadium inbrengen en ook als laagdrempelige juridische vraagbaak voor collega's met een andere achtergrond fungeren.

Waaruit bestaan jouw dagelijkse werkzaamheden?

Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn erg divers, zeker omdat ik ook een aantal beleidstaken heb. In de eerste plaats houd ik me bezig met het concipiëren van wetgevingsproducten, waaronder ook het algemene deel van memories en nota's van toelichting. Omdat veel van de regelgeving op het gebied van de financiële markten in Brussel tot stand komt, neem ik ook deel aan Europese onderhandelingen. Verder spreek ik met toezichthouders, sectorpartijen en met collega's van andere departementen. Vanuit mijn beleidsrol ben ik ook betrokken bij de beantwoording van Kamervragen en het schrijven van Kamerbrieven. Een bijzonder onderdeel van mijn werk is het coördineren van de voorbereiding van het reguliere overleg tussen de minister van Financiën en de president van De Nederlandsche Bank.

Naast mijn ambtelijke werkzaamheden zet ik mijn eerste prille stappen als buitenpromovendus. In die hoedanigheid onderzoek ik welke betekenis de Britse Constitutie in de geschiedenis van het Nederlandse politieke staatsrecht heeft gehad. Als parttime academicus publiceer ik ook met enige regelmaat. Zo werk ik momenteel aan een bijdrage voor Een nieuw commentaar op de Grondwet, dat naar verwachting dit najaar bij Boom verschijnt.

Welke tip wil je Rijksjuristen meegeven?

Mijn jaren in rijksdienst zijn nog beperkt in aantal, dus ik voel mij nog niet in de positie om anderen van echte 'tips' te voorzien. Wat ik tot nu toe zelf in mijn professionele leven erg leuk heb gevonden, is het wisselen van rollen en perspectieven. Dat ik vanuit het juridische métier als adviseur, projectleider en nu als wetgevingsjurist en beleidsmedewerker werkzaam mag zijn, is een groot plezier, en de samenwerking met collega's met andere achtergronden is steeds een verrijking. Verder zit ik mezelf soms in de weg met de neiging snel 'ja' op nieuwe dingen te zeggen, maar dat leidde tot dusver wel altijd tot ervaringen die ik voor geen goud had willen missen.

 

© JuristenRijk