NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

12-09-2022

Friso Versluijs - 'De verhouding tussen beleid, wetgeving, uitvoering en toezicht'

De vereniging JuristenRijk heeft mij, als directeur Juridische Zaken van het ministerie van Defensie, verzocht in te gaan op het jaarthema 'De verhouding tussen beleid, wetgeving, uitvoering en toezicht'. Een onderwerp dat speelt op ieder departement en dat, zoals Marijke Bogstra het noemde in de vorige inleiding, de rijksdienst in de volle breedte omvat. 

Wie het ministerie van Defensie binnengaat aan de kant van de Kalvermarkt kan bij de ingang de tekst lezen 'Defensie beschermt wat ons dierbaar is'. Het gaat om in vrijheid en veiligheid kunnen leven en doen wat nodig is om dat mogelijk te maken. Het is een tekst die heel goed past bij waar de defensiemedewerkers zich iedere dag voor inzetten, maar die wat mij betreft eveneens van toepassing is op ieder ander departement. Een tekst die ook past bij andere overheden, zoals provincies en gemeenten. 

Beschermen wat ons dierbaar is vergt samenwerking. In alle opzichten. Willen burgers kunnen vertrouwen op goed funtionerende overheden dan zullen beleidsmakers, wetgevers, uitvoerders en toezichthouders elkaar iedere dag weer moeten vinden en er voor elkaar moeten zijn. De kwaliteit van uitvoering en toezicht zijn immers direct afhankelijk van de juridische kwaliteit van wet- en regelgeving, die op haar beurt weer bepaald wordt door de kwaliteit van het beleidsproces. Zonder de een, niet het ander. 

De verantwoordelijkheid voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van burgers en van overheden. Via de politiek komen de burgers tot keuzes, waarna door middel van ambtelijk vakmanschap deze keuzes worden omgezet in wet- en regelgeving. Op die manier wordt rechtmatig overheidshandelen mogelijk. 

Voor de samenwerking tussen ambtenaren onderling betekent dit mijns inziens hard werken aan teamvorming. Dat vergt respect voor individuele taken en verantwoordelijkheden in het besef dat alleen een gezamenlijke inzet kan leiden tot een kwalitatief goed functionerende overheid. Overheidsjuristen en wetgevers vervullen in het team onder meer de essentiële rol te waken over het rechtsstatelijk bewustzijn. Want hoewel elke ambtenaar dit bewustzijn hoort te hebben, kunnen juristen bij uitstek aangeven wat er binnen de grenzen van onze rechtstaat mogelijk is.

 

© JuristenRijk