NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

06-12-2021

Interview met Catharine Stip- werkzaam als wetgevingsjurist/ juridisch adviseur bij de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Welke functies heb je vervuld?

Bij het ministerie van BZK werkte ik op twee verschillende terreinen aan wetgeving; een terrein meer staatsrechtelijk, het andere meer bestuursrechtelijk. Daarvoor werkte ik onder meer als procesjurist bij de gemeente Den Haag.

Hoe heb je de overgang van jurist bij MinBZK naar MinIenW ervaren?

Ik heb mijn overstap van BZK naar IenW gemaakt per december 2020. Wij werkten toen ongeveer acht maanden vanuit huis. Ik ben sinds die vrijdag in maart éénmaal op de Turfmarkt geweest en éénmaal op de Rijnstraat. De overgang was daarmee, althans in vergelijking tot de pre-COVIDtijd, een atypische.

Ik ben bij Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (hierna: HBJZ) bijzonder warm ontvangen door zowel mijn directe team, als door de afdeling, als door HBJZ in den brede en heb, ondanks dat ik nog maar éénmaal op kantoor ben geweest en nog nooit iedereen van mijn kernteam bijeen heb gezien, het gevoel opgenomen te zijn in een hechte groep. Verschillende online bijeenkomsten hielpen daarbij.

Zo heb ik met twee collega’s de online kerstquiz van de afdeling voorbereid, waardoor ik de persoonlijke voorkeuren van collega’s op het gebied van kunst en vrijetijdsbesteding vrijwel direct leerde kennen. De gezichten bij de namen en de onderwerpen waar zij zich mee bezighouden, kwamen pas later; een beetje de omgekeerde wereld dus. Ik had daardoor, toen ik een deel van hen een half jaar later voor het eerst in het echt zag, direct aansluiting en gespreksonderwerpen te over. Andersom leerden zij ook mij sneller kennen, omdat ik ook mijn inbreng heb gegeven voor de quiz en ik mede-quizmaster was. Ik was daardoor voor hen ook niet alleen een naam onderaan een mail en  ‘gedempte postzegel’ in een vergadering.

Daarnaast helpen de verschillende informele overleggen enorm. HBJZ heeft een actieve ‘coalitie’ die met regelmaat erg leuke activiteiten organiseert. Zo hadden wij een kerstborrel, een paasbrunch en een wijnproeverij; allemaal online. Door de overleggen deels in kleinere groepjes te laten plaatsvinden, heb ik afdelingbreed met nog nieuwere collega’s kennis kunnen maken. Ik denk dat dat misschien zelfs ‘in het echt’ minder snel was gebeurd, omdat je op een borrel meer fysieke clustering per afdeling kunt hebben.

December is een goede overstapmaand geweest. Door de activiteiten rond de feestdagen, leer je je nieuwe collega’s direct ook op een informele manier kennen.

Waaruit bestaan jouw dagelijkse werkzaamheden?

Bij het ministerie van IenW houd ik mij voornamelijk bezig met regelgeving. De combinatie van de huidige wetten en de aankomende Omgevingswet maakt dat steeds naar meerdere regelcomplexen moet worden gekeken. Momenteel nemen wij naar aanleiding van meerdere rapporten een wetgevingsstelsel onder de loep. Dat werken op systeemniveau spreekt mij zeer aan. Erg leuk aan dit specifieke stelsel zijn daarbij de extra dimensies, ten eerste omdat het om een privaat- publiek stelsel gaat, en ten tweede omdat in wetgeving van dit ministerie de weerslag op de uitvoering een belangrijke plek inneemt. Het werk is daarmee vrij complex in vergelijking tot een ‘normale’ wijziging in regelgeving en in vergelijking tot louter publieke stelsels, en daarmee razend interessant.

Wil je verder nog iets kwijt?

Ik hoop dat de collega’s bij het Rijk een ontspannen feestperiode tegemoet gaan, waarin men haar of zijn naasten kan bezoeken.

Catharine Stip

 

© JuristenRijk