NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

06-12-2021

Werkbezoek Douane 14 oktober 2021

Op 14 oktober 2021 is JuristenRijk digitaal op werkbezoek bij de Douane geweest.

De aanwezige leden waren verwelkomd door Nanette van Schelven, DG Douane. Nanette heeft voor haar huidige functie bij de Douane een loopbaan in de juridische wereld bij diverse overheidsorganisaties achter de rug. Bij de Douane geeft ze leiding aan bijna 6000 medewerkers die verspreid over het land in heel verschillende functies werkzaam zijn. De Douane kenmerkt zich door personeel dat lang bij de Douane blijft werken waardoor binnen de organisatie een familiegevoel heerst. Nederland is weliswaar een kleine lidstaat binnen de EU maar handelt 25-30% van alle invoer van de EU af. De Douane incasseert grote bedragen voor de Nederlandse schatkist: in totaal circa € 16 miljoen aan accijns- en invoerrechten. Nanette sloot af dat ze graag een keer de leden van JuristenRijk fysiek zou willen ontvangen in de haven van Rotterdam.

Vervolgens nam Sip van der Weg het woord. Sip is al 43 jaar werkzaam bij de Douane, laatstelijk in de functie van senior beleidsmedewerker. Sip vertelde over het werkterrein van de Douane die zich uitsplitst in toezichts- en handhavingstaken. Hij heeft vervolgens een heldere opsomming van de strategische doelen van de Douane gegeven. De Douane voert opdrachten uit voor 8 departementen. De Douane houdt toezicht op het EU-grensoverschrijdende goederenverkeer, heft en int invoerrechten en belastingen en handhaaft wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, milieu, gezondheid en economie. Daarnaast heft en int de Douane in het binnenland verbruiksbelastingen en accijnzen. De Douane is bovendien continue bezig met innovatie om sneller en beter de toezichtstaken te kunnen uitvoeren.

Roel van ’t Veld, beleidsmedewerker Europees beleid en landelijk coördinator Brexit, nam tot slot het stokje over. Roel, die zelf al 20 jaar bij de Douane werkt, heeft eerst verteld over de werkzaamheden van een jurist bij de Douane. Juristen werken verspreid over het land heen en hebben diverse werkzaamheden. Zo hebben juristen die dichtbij de uitvoering zitten te maken met vraagstukken rondom toezicht, strafrecht en/of behandelen ze bezwaar- en beroepszaken. Voorts zijn juristen die landelijk werkzaam zijn betrokken bij coördinatie van beleidsvraagstukken. Juristen die bij de DG zelf werken adviseren over nieuwe wetgeving en uitvoeringsbeleid en zijn betrokken bij EU- en internationale samenwerking. Zo zit Roel namens Nederland in allerlei EU- en internationale gremia.

Roel vertelde vervolgens over het proces rondom Brexit dat hij als coördinator van dichtbij had meegemaakt. Er is 4 jaar voorbereiding aan Brexit voorafgegaan. Per 1 januari 2021 kwam een einde aan het vrij verkeer tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU. Door het herinvoeren van invoerrechten en toezicht moest een enorme hoeveelheid formaliteiten voor de in- en uitvoer van goederen in het leven worden geroepen. Ondanks dat er een handelsakkoord met het VK is gesloten zijn er 121 regelingen waaraan voldaan moet worden. Er is 930 fte extra personeel aangetrokken bij de Douane om de gevolgen van Brexit te ondervangen en eigenlijk blijkt dit aantal in de praktijk te weinig te zijn.

De bijeenkomst eindigde met een levendige discussie naar aanleiding van prikkelende vragen. Het bestuur van JuristenRijk is dankbaar aan de Douane voor dit zeer interessant werkbezoek!

 

© JuristenRijk