NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

06-12-2021

Verslag najaarsbijeenkomst JuristenRijk 25 november 2021

De najaarsbijeenkomst stond deze keer in het teken van de ontwikkeling van nieuwe openheid bij de overheid en hoe de weg naar een transparant bestuur er uit zou kunnen zien. In verband met de geldende coronamaatregelen vond deze bijeenkomst (wederom) online plaats.

Na de introductie van het programma en het welkom heten van de sprekers en aanwezige leden door voorzitter van JuristenRijk, Monique Commelin, hebben de sprekers ons meegenomen in de wereld van openbaarheid en de actuele vraagstukken die daar spelen.

Hylke Streef, coördinator van het cluster Open Overheid bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en enige tijd geleden zelf nog betrokken bij de impactanalyse van de Wet open overheid (Woo), beet de spits af en nam ons mee in de wereld van de Wob/Woo en de  informatievoorziening aan het parlement (artikel 68 Grondwet). Hij gaf naast een achtergrond schets en het theoretische kader van de Wob en artikel 68 Grondwet ook actuele en sprekende voorbeelden die hij in de Wob-praktijk bij BZ is tegengekomen. Tot slot heeft hij eerste ervaringen gedeeld met het actief delen van nota’s met de Tweede Kamer.

Daarna kwam Charlotte Grezel aan het woord. Zij is sinds 1 oktober jl. directeur Programma openbaarheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Charlotte nam ons aan de hand van een aantal stellingen, praktische voorbeelden en een prikkelend radiofragment “Waar blijft de nieuwe bestuurscultuur?” mee in haar pleidooi voor flankerende proces- en gedragsregels om het gewenste vertrouwen tussen onder andere parlement, bestuur/ambtenaar en media te kunnen verinnerlijken in ‘de systemen’ van onze rechtsstaat. Ze besprak onder andere  de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een drietal Wob coronaberoepen die door VWS zijn ingediend en die gegrond zijn verklaard en gaf ons een inkijkje hoe VWS de Wob op aangepaste wijze gebruikt om de enorme hoeveelheid documenten (1.8 miljoen stukken!) zo goed mogelijk te kunnen afhandelen. Ze heeft in de korte tijd die ze in haar functie zit al gemerkt dat goede en heldere communicatie naar buiten toe essentieel is.

Er werd ook met de aanwezige leden gesproken over wat zou kunnen helpen om het vertrouwen van burgers in de overheid te verbeteren, zoals het toepassen of verbeteren van “warm” relatiebeheer met de Wob-verzoeker (bv. meer actief contact onderhouden) en meer context geven in besluiten op Wob-verzoeken én in het kader van informatievoorziening aan het parlement. Ook kwam aan bod dat het de burger en het parlement helpt om een goede context of toelichting te geven bij het (actief en passief) openbaar maken van informatie en de toepassing van het juridisch kader.

Tenslotte werd ook gesproken over de wijze waarop ambtenaren bewindspersonen adviseren en de ambtelijke professionaliteit die daarvoor nodig is.

Wederom was dit een heel geslaagde online bijeenkomst. Het bestuur van JuristenRijk bedankt beide sprekers en de aanwezige leden.

 

© JuristenRijk