NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

14-04-2021

Monique Commelin- Voorzitter JuristenRijk

Inmiddels werken we al weer bijna een jaar thuis. Ik ben in die periode gelukkig niet van baan gewisseld, maar wel voorzitter van deze mooie vereniging geworden. Starten in een nieuwe baan in deze digitale tijd is niet eenvoudig en starten als nieuw bestuurslid evenmin. Een vereniging als de onze is er voor kennisuitwisseling, deelnemen aan het debat, het bijhouden van de ontwikkeling van ons vak en het opbouwen van een netwerk. En dat gaat in levende lijve toch net iets eenvoudiger, maar die tijd gaat weer komen. Ondertussen denken we na over de doorontwikkeling van JuristenRijk. Wat we graag zouden willen is het weer organiseren van mooie fysieke werkbezoeken, helaas laat dit nog even op zich wachten. We willen meer met onze leden in gesprek gaan over actuele onderwerpen in het werkveld van overheidsjuristen. En die zijn er volop! De voorjaarsbijeenkomst is hier een voorbeeld van. Met drie sprekers, waaronder de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Bart Jan van Ettekoven, zullen wij op de lessen uit de ‘Toeslagenaffaire’ reflecteren. Een onderwerp dat ons, samen met de rapporten uit het traject ‘Werk aan uitvoering’ stevig zal bezig houden te komende tijd.  

Een ander aandachtspunt is de diversiteit onder onze leden. We willen graag een brede vereniging zijn, dus ook openstaan voor HBO-juristen en juristen die als beleidsadviseur werken. We gaan de vereniging beter onder de aandacht brengen het komende jaar. Zodat het een nog interessanter netwerk wordt voor iedereen die als jurist binnen de Rijksoverheid werkzaam is.

Ik wens jullie veel leesplezier met deze nieuwe JuristenKijk en hoop jullie allen te ontmoeten zodra dit weer kan.

Monique Commelin

 

© JuristenRijk