NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

07-10-2020

Werkbezoek IND 13 oktober 2020

Het bestuur van Juristenrijk organiseert sinds 2019 werkbezoeken voor de leden van de vereniging. Na succesvolle werkbezoeken bij de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit persoonsgegevens, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming in 2019 en de Belastingdienst in 2020 volgt op 13 oktober a.s. een werkbezoek bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Wegens de coronamaatregelen kan de bijeenkomst alleen digitaal plaatsvinden; desalniettemin verheugt het bestuur zich erop om na een paar maanden stilte leden weer bij elkaar te brengen.

Citaat website IND:

Een ingenieur die zijn kennis en talent meeneemt naar Nederland. Een vluchteling die in zijn eigen land zijn leven niet meer zeker is. Een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. En iemand die hier al zo lang woont en daarom Nederlander wil worden. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Er gaat geen dag voorbij zonder dat in de media berichten verschijnen over het thema migratie. Zeker sinds de grote vluchtelingenstroom in 2015 staat het werk van de IND extra in de schijnwerpers. De laatste tijd gaat het vooral over achterstanden van asielprocedures die de IND moet wegwerken. Maar er is nog heel veel meer.

Wat betekenen de actualiteiten die in de media uitgebreid uitgelicht worden voor de praktijk voor de medewerkers van de IND? Hoe is het om als jurist voor de IND te werken? Collega’s van de directie Juridische Zaken van de IND zullen tijdens het werkbezoek de aanwezigen meenemen in hun werk en de actualiteiten. Bovendien zullen de ambities van de directie Juridische Zaken wat betreft legal management/control aan de orde komen. Het belooft een boeiend werkbezoek te worden!

 

.

 

 

© JuristenRijk