NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

07-10-2020

Interview met Joris Groen, raadadviseur bij Algemene Zaken

Welke functies heb je vervuld?

In 2009 ben ik begonnen bij de rijksdienst. Na een korte periode als stafmedewerker bij de Onderwijsraad ben ik wetgevingsjurist geweest bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (en haar rechtsvoorgangers) en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2017 heb ik de overstap gemaakt naar beleid, naar DG Politie en Veiligheidsregio’s, en in 2019 ben ik begonnen als raadadviseur bij Algemene Zaken.

 

Hoe heb je de overgangen in jouw loopbaan ervaren van wetgeving, naar beleid en nu als raadadviseur?

Ik kijk met veel genoegen terug op mijn jaren als wetgevingsjurist. Een van de grote voordelen van het werken als jurist is de tastbaarheid van je producten en de relatieve helderheid van je eigen taakopdracht. Wetgevingsdirecties en juridische directies zijn organisaties waarin vakmanschap centraal staat. Ik ben heel blij met deze basis in mijn loopbaan.

 

Tegelijkertijd was er voor mij ook een prikkel om verder te kijken. Binnen een beleidsdirectie is het werk veel diffuser en de doelstellingen zijn ambivalenter. Het werk ontwikkelt zich niet lineair, maar veel meer ad hoc en incrementeel, en je hebt veel meer onzekerheden. Dat daagt ook andere vaardigheden uit, en hiermee ontwikkel je ook andere onderdelen van je persoonlijkheid.

 

Als raadadviseur bij AZ heb ik weer een heel andere rol. Algemene Zaken heeft vrijwel geen ‘eigen’ beleidsdossiers. De belangrijkste taak is het bewaken en bevorderen van de eenheid van beleid van het kabinet. Wat hiervoor nodig is, is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval, en kan voor een dossier door de tijd heen ook veranderen.

 

Waaruit bestaan jouw dagelijkse werkzaamheden?

Binnen het kabinet van de minister-president (KMP) ondersteunen we de MP bij al zijn taken. De ministerraad en de onderraden dicteren het weekritme, en ook natuurlijk de parlementaire agenda. Het jaarritme wordt bepaald door de begrotingscyclus. Ik adviseer daarbinnen op het terrein van BZK en over staatsrecht in brede zin, en neem deel aan verschillende interdepartementale overleggen. Omdat we met een relatief klein team werken, zijn grenzen vaak redelijk fluïde. Daarnaast heb ik een aantal vaste juridische taken. Veel van de agenda wordt echter bepaald door wat op dat moment de aandacht van de MP behoeft.

 

Welke tip wil je rijksjuristen meegeven?

Ik heb het altijd als bevredigend ervaren om naast de doelen die voortvloeien uit je taken, ook voor jezelf doelen te stellen en na te streven in het kader van je persoonlijke ontwikkeling. Dit verbreedt je eigen horizon en maakt je dagelijks werk ook nog eens extra leuk.

 

© JuristenRijk