NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

10-11-2019

Jubileumbijeenkomst 7 november 2019

Op 7 november 2019 vond de jubileumbijeenkomst voor het 12,5-jarig bestaan van de vereniging JuristenRijk plaats in Sociëteit de Witte. Het thema van de jubileumbijeenkomst was: ‘hoe digivaardig moeten rijksjuristen zijn?’. Het bestuur kijkt met trots terug op deze geslaagde bijeenkomst. Voorzitter, Ernst-Paul Nas, heeft de bijeenkomst geopend en vervolgens het woord gegeven aan de Landsadvocaat, Reimer Veldhuis. De heer Veldhuis trapte af met een inspirerend betoog over juristen die werkzaam zijn bij de rijksoverheid, en dat dit toch wel een vak apart is! Daarna pakte prof. mr. Erik Vermeulen hoogleraar Business & Financial Law aan de Universiteit van Tilburg het stokje over. Hij ging met verve in op de rol van de toekomstbestendige jurist in een gedigitaliseerde samenleving. Deze jurist zou volgens hem de kwaliteiten moeten bezitten van een T-shaped lawyer. Dit is een jurist die diepgaande juridische kennis (de staander van de T) combineert met brede kennis van andere disciplines en academische vaardigheden (de ligger van de T). Tenslotte heeft Sandra van Heukelom, advocaat en partner bij Pelsrijcken, een boeiend betoog gegeven over welke dilemma’s zich bij nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen voordoen. Juridische vraagstukken over het verantwoord gebruik van blockchain, real time betaling en real time verantwoording kwamen hier ook aan bod.

Het tweede deel van de bijeenkomst was gewijd aan de verkiezing van de overheidsjurist van het jaar 2019. In navolging van het 10-jarig jubileum in 2017 werd voor de tweede keer de prijs voor de beste overheidsjurist van het jaar uitgereikt. De titel wordt verleend aan een jurist die niet alleen zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar ook niet-juridische collega's als geen ander enthousiast kan maken voor het recht en een vertaalslag weet te maken naar de praktijk. Naast de titel sleept de winnaar een opleidingsbudget van € 1.250 en een jaar lidmaatschap van JuristenRijk in de wacht. Dit jaar waren er twee prijzen te vergeven. Eén in de categorie beleid/wetgeving en één in de categorie uitvoering/toezicht. Namens de jury heeft Siebe Riedstra, secretaris-generaal van Justitie & Veiligheid, de prijzen uitgereikt aan de finalisten.

In de categorie beleid/wetgeving heeft André van Rijs (wetgevingsjurist bij SZW) gewonnen, omdat hij in staat is verschillen te overbruggen en groepen met verschillende belangen tot oplossingen te laten komen. Hij doet dat in samenspraak met de verschillende stakeholders waarbij hij er ook voor zorg draagt dat iedereen het benodigde kennisniveau van de inhoud heeft. Tenslotte is hij creatief en heeft hij oog voor de realiteit. Met zijn voorbeelden laat hij zien in staat te zijn gesprekspartners te verleiden anders naar een probleem te kijken.

In de categorie uitvoering/toezicht heeft de jury Gerbrich Kozijn van de ACM als winnaar gekozen, omdat zij in haar werk en het gesprek met de jury heeft laten zien dat ze niet alleen een heel goede jurist is, maar ook dat ze binnen de juridische kaders ruimte weet te zoeken en op innovatieve wijze haar doel weet te bereiken. Ook is zij communicatief erg sterk, zo legt ze ingewikkelde zaken simpel en begrijpelijk uit. Ze verzorgt presentaties intern en extern op hoog niveau en ze heeft ACM vertegenwoordigd in een TV-programma. Gerbrich is door de juryleden omschreven als “uitgangbord van het juridisch metier”. Het bestuur feliciteert de winnaars!

Na afloop van de bijeenkomst was er gelegenheid om oude en nieuwe collega's, sprekers en alle kandidaten te ontmoeten en na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Het bestuur bedankt de winnaars, de andere kandidaten, Bram Lamens, Anke Prompers en Arthur Hekker, alle fans, de sprekers en uiteraard de jury voor hun aanwezigheid en inzet.

 

© JuristenRijk