NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

09-10-2019

Terugblik werkbezoek bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Ditmaal was de Vereniging JuristenRijk voor een werkbezoek te gast bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op 3 oktober jl. Na een warm onthaal door bestuurslid Marco Brugmans heeft hij een korte toelichting gegeven op de instelling van de ANVS op 1 augustus 2017. De ANVS is een zelfstandig bestuursorgaan dat voor het functioneren valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De ANVS opereert onafhankelijk en bewaakt en bevordert voor deze en volgende generaties de nucleaire veiligheid, de stralingsbescherming en de veiligheid. Hierna werd er door Mark van Bourgondiën kort stilgestaan bij de technische aspecten van het werkveld van de ANVS. Mark nam ons met veel overgave mee in de ins en outs van ioniserende straling en nucleaire veiligheid en wist de juristen met dit technische onderwerp tot de laatste seconden van zijn presentatie geboeid te houden! Vervolgens heeft Arthur Hekker ons verteld over de onafhankelijkheid van de ANVS en de bevoegdheden van de ANVS. Naast het voorbereiden van wet- en regelgeving, het verlenen van ontheffingen/vergunningen, inspecties, toezicht en handhaving geeft de ANVS ook voorlichting op haar werkterrein, doet zij ook onderzoek, ondersteunt de ANVS ook ander nationale instanties en werkt ook internationaal veel samen.

Vervolgens is Rita Leijendekker onder andere ingegaan op de klacht bij het nalevingscomité Aarhus n.a.v. het zonder milieueffectrapport verlenen van een Kernenergiewetvergunning voor de in 1973 opgerichte Kerncentrale Borssele. Bij die vergunning werd het veiligheidsrapport geactualiseerd met de bewijsvoering dat de installatie technisch veilig kan opereren tot eind 2033. Tenslotte heeft Bianca Verras ons meegenomen in de bijzondere casus over straling in een crematorium. De ovens en het gebouw van het betrokken crematorium raakten in 2018 besmet met de straling na de crematie van een persoon die met radioactieve stoffen was behandeld tegen kanker. Het crematorium werd daarom tijdelijk gesloten. Bianca vertelt dat een crematorium normaal gesproken maatregelen neemt wanneer er radioactieve stoffen worden aangetroffen maar kon dat nu niet op tijd doen omdat het hiervan pas een dag later op de hoogte werd gesteld. Een deskundig bedrijf heeft de boel schoongemaakt onder toezicht van de ANVS.

Na afloop bij de borrel hebben we nog lang over deze boeiende onderwerpen met de medewerkers van de ANVS kunnen napraten.

Het bestuur van JuristenRijk bedankt de ANVS voor dit interessante en boeiende werkbezoek!

 

© JuristenRijk