NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

06-09-2019

Werkbezoek Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Beste JuristenRijkleden,

In navolging van de succesvolle werkbezoeken aan de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens eerder dit jaar, vindt op donderdag 3 oktober 2019 een werkbezoek plaats aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De ANVS ziet erop toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. Daarvoor stelt de ANVS regels op, verleent ze vergunningen, ziet ze toe op de naleving en kan ze handhavend optreden.

Voorafgaand aan het werkbezoek vindt een algemene ledenvergadering (alv) plaats. In verband met het vertrek van de huidige secretaris Reyer van der Vlies naar het buitenland zal het bestuur Rachel Kitaman voordragen als bestuurslid en secretaris.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

15.00 ontvangst

15.15 alv

15.30 welkom en korte introductie ANVS door dr. ir. Marco Brugmans, plaatsvervangend bestuursvoorzitter

15.50 korte introductie technische aspecten werkveld door drs. Mark van Bourgondiën

(wat is ioniserende straling, waar kan het bij vrijkomen, kernreactoren en splijtstoffen)

16.05 ANVS en onafhankelijkheid door mr. Arthur Hekker

16.25 bijzondere casus Kernenergiewet door mr. Rita Leijendekker (jurisprudentie Kerncentrale Borssele en participatieaspecten Aarhus/Espoo/mer) en mr. Bianca Verras (crematorium-incidenten)

16.45 einde presentatie en vragen van publiek

17.00 afsluitende borrel

Het werkbezoek is bij uitstek een kans voor juristen van toezichthouders, uitvoeringsorganisaties en beleids- of wetgevingsdirecties om in andermans keuken te kijken en meer te leren over de praktijk. De vereniging organiseert het werkbezoek om haar leden op een informele manier kennis te laten maken met elkaar en met de verscheidenheid van het juridische werk bij de Rijksoverheid.

Meer informatie over de ANVS vindt u op www.autoriteitnvs.nl.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het werkbezoek door een e-mail te sturen naar r.kitaman@minezk.nl. Let op: indien u zich aanmeldt, rekenen onze ANVS-collega's op uw komst. Het werkbezoek staat alleen open voor leden van JuristenRijk.

Aangemelde leden krijgen vooraf een e-mail met nadere informatie.

We hopen u op 3 oktober te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

 

© JuristenRijk