NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

06-06-2019

Nomineer de meest aansprekende jurist van het Rijk!

Wie is volgens u de meest aansprekende jurist binnen de Rijksoverheid?

Nomineer haar of hem dan als Overheidsjurist bij het Rijk 2019!

Op 7 november viert vereniging JuristenRijk haar 12,5-jarig jubileum. Net als in 2017 doet zij dat met een prijsuitreiking!

Het bestuur heeft dit jaar twee prijzen in het leven geroepen voor de beste overheidsjuristen bij het Rijk. De prijzen zijn bedoeld voor aansprekende, vakbekwame overheidsjuristen die zich op buitengewone wijze hebben ingezet voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. Kent u zo'n jurist, waarover u uitgesproken enthousiast bent? Dan nodigen wij u uit haar of hem te nomineren. Dit is mogelijk tot en met 1 juli 2019.

Over wie gaat het?

Juristen in dienst van de Rijksoverheid zijn op veel plaatsen te vinden. Zij behandelen klachten, bezwaarzaken en Wob-verzoeken en vertegenwoordigen de Rijksoverheid in gerechtelijke procedures. Ze adviseren over beleid, uitvoering, toezicht, subsidies, aanbestedingen en convenanten. Ze werken aan talrijke bestuurs-, privaat-, straf- en Europeesrechtelijke kwesties en houden zich bezig met het ontwerpen van wet- en regelgeving. Kortom, zij leveren productie en een belangrijk aandeel in de door de Rijksoverheid te behalen maatschappelijke doelen én zij dragen bij aan de kwaliteit van het openbaar bestuur.

Waarom een prijs?

Overheidsjuristen bij het Rijk moeten niet alleen juridisch-inhoudelijk sterk zijn, maar ook de theorie kunnen verbinden met de praktijk. Dat betekent dat zij creatief, vindingrijk, betroubaar, omgevingsgevoelig, stressbestendig en bovenal communicatief moeten zijn. Successen delen zij meestal met anderen. Dat is prima, maar het is ook belangrijk om juristen als vakmensen en als vertegenwoordigers van de juridische professie in het zonnetje te zetten. Om die reden reikt de vereniging twee prijzen uit.

Wat zijn de criteria?

Het bestuur is op zoek naar juristen die:

- op toegankelijke en aansprekende wijze communiceren en adviseren;

- zich inleven in de belevingswereld van andere disciplines en daarmee de verbinding leggen;

- creatief of baanbrekend zijn bij het bedenken, toepassen en voor anderen inzichtelijk maken van juridische oplossingen voor maatschappelijke problemen;

- het algemeen belang vakkundig en inlevend vertegenwoordigen, bijvoorbeeld voor de rechter;

- politieke wensen en doelen vormgeven binnen de kaders van de rechtsstaat;

- zichzelf zien en presenteren als onderdeel van een groter (collegiaal) verband;

- optreden als ambassadeurs voor het juridische vak.

Wat omvat de prijs?

Dit jaar zijn er twee prijzen: één voor een jurist die zich voornamelijk bezighoudt met beleidsadvisering en één voor een jurist die in het domein van toezicht of uitvoering werkt en/of voor de rechter procedeert. De prijzen omvatten - naast de eer - een bedrag van € 1.250 en een jaar lidmaatschap van JuristenRijk. Het bedrag is in te zetten voor één of meer vakopleidingen naar keuze.*

De jury bestaat dit jaar uit:

- Siebe Riedstra (voorzitter), secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;

- Hans van den Broek, directeur Communicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

- Ellen de Bruin, plv. directeur Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

- Monique Commelin, directeur Juridische Zaken van de Immigratie- en Naturalisatiedienst;

- Bert-Jan Houtzagers, staatsraad bij de Raad van State.

Hoe kunt u nomineren?

U kunt een jurist nomineren door uiterlijk op 1 juli 2019 een e-mail te sturen naar info@juristenrijk.nl. Geef in uw nominatie bondig aan waarom de genomineerde voor u dé overheidsjurist bij het Rijk van 2019 is. U kunt uiteraard ook samen met uw afdeling of collega's iemand nomineren.

Meer informatie over de jubileumbijeenkomst volgt. Voor een sfeerbeeld van 2017 kunt u hier klikken.

* De opleidingen mogen betrekking hebben op het leren of verbeteren van vaardigheden en dienen vóór 7 november 2020 te zijn begonnen.

 

© JuristenRijk