NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

22-09-2017

Studiemiddag NVvW

Van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving kregen wij het volgende bericht:

Uitnodiging workshop 'Toegankelijke wetgeving'

2 november 2017 | 14.00-17.00 uur | Raad van State, Zittingzaal 2 (hoofdingang)

Op donderdagmiddag 2 november a.s. vindt de Studiemiddag 2017 van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving plaats. De studiemiddag wordt ingevuld met een workshop, met als onderwerp ‘Toegankelijke wetgeving’. Ik nodig u hier graag voor uit.
 
Toegegeven: de uitdaging voor de wetgevingsjurist om uit het geheel van beleidsanalyses, de bonte werkelijkheid, kaders van hoger recht en allerlei politieke wensen, iets toegankelijks te schrijven is vaak enorm. Zo bezien, is het tot stand brengen van wetgeving op zichzelf al een bijzondere prestatie. Desalniettemin bestaat de indruk dat het soms toch nog wel wat toegankelijker kan. Maar wat zijn dan de factoren die gunstig of juist funest zijn voor die toegankelijkheid? Geen gemakkelijke vraag, maar wel één met een potentieel grote bonus: toegankelijke wetgeving bevordert een goede uitvoering door het bestuur, en kan ingewikkelde en tijdrovende rechtszaken voorkomen. Dat besef inspireerde het bestuur tot het organiseren van de workshop ‘Toegankelijke wetgeving’. Actal zou u die van harte aanbevelen.
 
De deelnemers van de workshop zullen - na een keynote speech van Wessel Visser van BureauTaal - in werkgroepen een specifieke regeling beoordelen en aan de hand daarvan de toegankelijkheid van wetgeving bediscussiëren. Het doel is om, onder begeleiding van mr. Tim Borman, gezamenlijk tot een aantal belangrijke aanbevelingen te komen waar iedere wetgevingsjurist zijn voordeel mee kan doen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.
 
Aanmelden voor de studiemiddag kan tot en met 20 oktober a.s. via deze link. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bent u nog geen lid, meld u dan eerst aan als nieuw lid via deze link. De contributie bedraagt 20 euro per jaar; indien uw werkgever een collectief lidmaatschap heeft afgesloten, kunt u gratis lid worden.

Ik hoop van harte u te mogen verwelkomen op deze studiemiddag.

Met vriendelijke groet,
 
Prof. mr. S.E. Zijlstra
voorzitter

 

© JuristenRijk