NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

22-04-2016

De Raad in de Staat

De Raad van State heeft begin deze maand zijn jaarverslag van 2015 gepubliceerd.

Er is onder andere aandacht voor vergaande delegatie van regelgeving (die soms neigt naar ‘abdicatie van de formele wetgever’), experimenteerregelgeving (als excuus voor alternatieve regels), decentralisatie, beleid op maat en beleidsvorming bij akkoord. Volgens de Raad van State brengt de opkomst van deze verschijnselen risico’s met zich voor de rechtsstaat. Die is niet bij iedere regel of beslissing in het geding: “Recht moet om recht te zijn aan veranderende omstandigheden kunnen worden aangepast. Er is op ieder moment veel overbodige of weinig effectieve wet- en regelgeving. [...] Maar wetgeving is meer dan een kwestie van vormgeving van beleid. De rechtsstaat is meer dan een willekeurig regelwerk. In het streven om van het ‘badwater’ van verouderde, overbodige of te gedetailleerde regelgeving af te komen, moet worden opgepast niet het ‘kind van de essentie en waarden van de rechtsstaat’ te verliezen.

De essentie van de rechtsstaat, zo vervolgt de Raad, is er mede in gelegen machtsverhoudingen te ordenen, waardoor iedereen - ook zwakkere krachten - tot hun recht kan komen. Juist daarom zijn waarborgen en procedures zo belangrijk.

 

© JuristenRijk