NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

01-10-2015

Ongevraagd advies bestuurlijke boetes

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft afgelopen zomer een ongevraagd advies uitgebracht over het rechtsbeschermingsniveau van burgers in het bestuurs- en strafrecht. Aanleiding was de toenemende keuze van de wetgever om overtredingen door middel van bestuurlijke boetes te handhaven. Volgens de Afdeling blijft de rechtsbescherming van de burger daarbij onderbelicht.

Straf- en bestuursrecht zouden beter op elkaar moeten worden afgestemd. Het is aan de wetgever om daarin keuzes te maken. Volgens de Afdeling verdient het de voorkeur om het rechtsbeschermingsniveau te verhogen wanneer het gaat om overtredingen die niet licht en makkelijk vast te stellen zijn of om lichte overtredingen die niettemin zwaar worden beboet.

Het is de derde keer sinds 1980 dat de Afdeling ongevraagd advies uitbrengt.

W03.15.0138/II

 

© JuristenRijk