NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

08-02-2015

Definitie ingebrekestelling

Door aansluiting te zoeken bij de andere hoogste rechtscolleges, heeft de Afdeling zijn opvatting van de bestuursrechtelijke ingebrekestelling verder verduidelijkt. In het licht van de zich ontwikkelende doctrine over misbruik van recht (bij Wob-procedures) is dat oordeel van harte welkom.
De Afdeling overweegt: “Van een ingebrekestelling als bedoeld in artikel 4:17, derde lid, van de Awb is sprake als duidelijk is dat de belanghebbende het bestuursorgaan maant om alsnog een bepaald besluit te nemen. Daarvan is sprake indien voldoende duidelijk is op welke aanvraag het geschrift betrekking heeft, dat belanghebbende zich op het standpunt stelt dat het bestuursorgaan niet tijdig op de aanvraag heeft beslist en dat belanghebbende erop aandringt dat een zodanige beslissing alsnog wordt genomen.”
 

 

© JuristenRijk