NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

07-03-2013

Bijeenkomst Juridisch Forum 02-04: Immuun voor hervormingen? ‘Succesfactoren’ voor bestuurlijke vernieuwing in Nederland

Bijeenkomst Juridisch Forum op dinsdag 2 april van 12.00-14.00 uur

Democratische hervormingen zoals burgemeestersverkiezingen of herindelingen zijn vaak lastig door te voeren, omdat de partijen die moeten instemmen hun macht door het bestaande systeem hebben gekregen. Dit is al helemaal het geval in consensusdemocratieën zoals Nederland, waar veel partijen moeten instemmen met de voorgestelde hervorming. Toch is het in Duitsland en Oostenrijk, ook consensusdemocratieën, wel gelukt om bestuurlijke hervormingen tot stand te brengen. Casper Geurtz promoveerde in het najaar van 2012 aan de Universiteit van Tilburg op een vergelijkende studie naar democratische hervormingen in Nederland, Duitsland en Oostenrijk.
 
Tijdens een bijeenkomst van het Juridisch Forum komt hij zijn bevindingen toelichten en aanbevelingen doen voor een succesvolle bestuurlijke vernieuwingsagenda van Rutte-II. Meine Henk Klijnsma, hoofd afdeling Bestuurlijke Inrichting, reageert vanuit zijn ervaringen bij bestuurlijke vernieuwingstrajecten in het verleden en zijn verwachtingen voor de agenda van de toekomst. Daarnaast willen we voldoende ruimte reserveren voor discussie en uitwisseling.
 
Programma
12:00-12:30   Inloop en lunch
12:30-12:35   Welkom door mr. Marilyn Haimé, directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving
12:35-13:10   Voordracht dr. Casper Geurtz 
13:10-13:30   Co-referaat dr. Meine Henk Klijnsma, hoofd afdeling Bestuurlijke Inrichting
13:30-14:00  Discussie 
 
Locatie:          BZK Oudbouw, Schedeldoekshaven 200, Den Haag (Schouwzaal)
Aanmelden:    juridischforum@minbzk.nl
 

 

© JuristenRijk