NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

29-08-2012

Symposium 20-09: College voor de Rechten van de Mens

Wat te verwachten van het College voor de Rechten van de Mens? Op 2 oktober 2012 opent het bij wet ingestelde College voor de Rechten van de Mens zijn deuren. De Commissie Gelijke Behandeling zal daarin zijn onder gebracht. Het College is onafhankelijk van de regering en heeft tot doel om in Nederland de rechten van de mens te beschermen, het bewustzijn ten aanzien van deze rechten te vergroten en de naleving van deze rechten te bevorderen.

Het zal dit doen door middel van onder andere (wetgevings)advisering, onderzoek, rapportage en voorlichting. Behalve burgers, zullen ook vele ambtenaren met het College te maken krijgen, en andersom. Het raakvlak van de mensenrechten raakt in beginsel alle beleidsterreinen, zoals sociale zaken, vreemdelingenbeleid, volksgezondheid en veiligheid. Tegen deze achtergrond organiseert het ministerie van BZK een interdepartementale informatiebijeenkomst over het College voor de Rechten van de Mens.

Wat kunnen het College en (ambtelijk) Den Haag van elkaar verwachten? Welke taken heeft het College nu precies en hoe gaat het die uitvoeren? Hoe verhoudt het College zich tot andere organen, zoals het College Bescherming Persoonsgegevens, het EU-Grondrechtenagentschap en de Raad van State.

Deze en andere vragen zullen tijdens de bijeenkomst de revue passeren, met als speciale gastspreker onder andere mw. mr. L. Koster (Voorzitter Commissie Gelijke Behandeling/College voor de rechten van de mens i.o.).

Datum:           20 september 2012
Locatie:           BZK / PM
Aanmelden:     juridischforum@minbzk.nl

Programma:
13.30 Inloop
14.00 Opening door de middagvoorzitter mr. M.L. Haimé (Directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving, Ministerie van BZK)
14.10 College voor de Rechten van de Mens; context en speelveld: PM
14.35 College voor de Rechten van de Mens; taken, bevoegdheden, strategisch plan, samenwerking en positie door mr. L. Koster (Voorzitter Commissie Gelijke Behandeling/College voor de Rechten van de Mens i.o.)
14.55 Gelegenheid voor vragen en discussie
15.15 Pauze
15.35 College Rechten van de Mens; de dagelijkse praktijk door M. Olde Monnikhof (Projectleider transformatie Commissie Gelijke Behandeling/College voor de Rechten van de Mens i.o.)
15.50 Den Haag en grondrechten; de dagelijkse praktijk door mr. P.B. van Sasse van Ysselt (Jurist directie CZW, Ministerie van BZK)
16.05 Gedachtewisseling
16.25 Afsluiting
16.30 Borrel

 

 

© JuristenRijk